h

Wonen

23 januari 2018

Samenwonen met muizen: dat gaan we echt niet doen!

Foto: Taton Moise
Stel je voor: je hebt je leven eindelijk een beetje op orde, een dak boven je hoofd, wat spulletjes gekocht en dan besluit een familie muizen samen met je te willen won
Lees verder
17 januari 2018

Arnhem koploper in goedkoper wonen

In Arnhem is het wonen fors goedkoper geworden, meldt de Volkskrant vandaag. In een artikel schrijft de krant over een onderzoek, waarin werd gekeken naar de invloed van de gedwongen bezuinigingen op de Nederlandse gemeenten. Een stad besturen kost geld. Omdat Den Haag minder geld aan de gemeenten geeft, maar wel meer taken oplegt, moeten gemeentebesturen kiezen.

Lees verder
13 december 2017

Nieuwe sociale huurwoningen worden aardgasloos

Gezamenlijke afspraken over het energieneutraal maken van alle woningen uiterlijk in 2050. Huren van de sociale woningen in 2018 niet meer laten stijgen dan de inflatie. Nieuwe sociale huurwoningen aardgasloos maken. En ervoor zorgen dat de kernvoorraad sociale huurwoningen op peil is. Dat zijn de belangrijkste items uit de vandaag ondertekende prestatieafspraken met de grootste drie Arnhemse woningcorporaties.

Lees verder
25 november 2017

In actie met de bewoners van Casimirstate

Lekkende waterleidingen, scheuren in tegels, verzakkende gevelpanelen, kapotte liften, rottende dorpels, een lekkend dak. Het zijn enkele van de lange lijst gebreken aan het complex Casimirstate in Arnhem. Bewoners hebben ze woensdagmiddag gebundeld in een zwartboek overhandigd aan huisbaas Vivare. Het gebouw aan de Ernst Casimirlaan bij station Arnhem Presikhaaf telt 81 woningen. In het zwartboek, mede opgesteld in samenwerking met politieke partij SP, spuien 66 huurders hun ongenoegen.

Lees verder
14 mei 2017

Bouwen voor iedereen, en zeker 30% sociale woningbouw

‘Voor de rijken bouwen?’ ‘Zijn jullie helemaal gek geworden?’ ‘En dan ook nog op bijzondere plekken in de stad?’ ‘Er is een ruim aanbod van woningen boven de 5 ton en we bouwen al voor de hogere inkomens.’ ‘Wij, de omwonenden, zijn helemaal niet geraadpleegd.’ De afgelopen weken voerden Arnhemmers een pittige discussie met de raad en de wethouder Wonen, Geert Ritsema. De aanleiding daartoe was een nota van de gemeente. Het college presenteerde een verkenning, als resultaat van een zoektocht naar geschikte bouwlocaties voor het ‘topsegment’.

Lees verder
15 december 2015

Arnhemse Woonprincipes 2025

Er is meer dan een jaar gewerkt aan de woonprincipes voor Arnhem. Het richtinggevende document voor alle afspraken die we als stad met elkaar maken over hoe we willen en kunnen wonen. Het is tot stand is gekomen insamenspraak met veel Arnhemmers. Maandag 14 december j.l. zijn deze principes door de gemeenteraad vastgesteld. SP diende samen met de PvdA en de Partij voor de Dieren de motie ‘Betaalbaar wonen in Arnhem’ in.

Lees verder
9 april 2015

SP wethouder in actie tegen huurverhogingen

Arnhem wil brede aandacht voor problemen door huurverhogingen

 
ARNHEM – Er moet meer aandacht komen voor huishoudens die in fi­nanciële moeilijkheden komen door huurverhogingen. Dat vindt Arnhems wethouder Volkshuisves­ting Gerrie Elfrink. Hij wil de pro­blemen aankaarten in G32-ver­band.

Lees verder
16 september 2014

Geen oplossing in zicht voor gezinnen in crisisopvang

Er komt vooralsnog geen oplossing op de korte termijn voor gezinnen die leven in onwenselijke woonomstandigheden. Dat bleek uit een informatieve bijeenkomst tijdens de politieke maandag van 15 september. De gemeente Arnhem beschikt volgens de SP over te weinig opvangcapaciteit voor gezinnen in onwenselijke woonomstandigheden. Daardoor stokt de doorstroming in de crisisopvang. Het gaat om gezinnen met tal van problemen zoals huurachterstand en overlast.

Lees verder
24 juni 2014

Compensatie gedupeerden WOS-fraude

Eindelijk is er een oplossing bereikt in het WOS-fraudedossier. De Arnhemse gemeenteraad ging maandag 23 juni akkoord met de compensatie voor de gedupeerden van de WOS-fraude en nemen daarmee het advies over van de commissie onder leiding van Piet van Dijk. Gedupeerden worden tussen de 70 en 90% gecompenseerd.

Lees verder
11 september 2012

Realisatie MFC Schuytgraaf centrum (nog) onzeker

 Als het aan de Arnhemse SP ligt, wordt er snel begonnen met de realisatie van MFC Schuytgraaf centrum. De bewoners in dit deel van de stad wachten al veel te lang op goede voorzieningen. Inmiddels is een eerste generatie ‘Schuytgraaf’-kinderen enkel in noodgebouwen naar school gegaan.

Lees verder

U bent hier