h

SP wethouder in actie tegen huurverhogingen

9 april 2015

SP wethouder in actie tegen huurverhogingen

Arnhem wil brede aandacht voor problemen door huurverhogingen

 
ARNHEM – Er moet meer aandacht komen voor huishoudens die in fi­nanciële moeilijkheden komen door huurverhogingen. Dat vindt Arnhems wethouder Volkshuisves­ting Gerrie Elfrink. Hij wil de pro­blemen aankaarten in G32-ver­band.

De G32 zijn de 32 grootste ge­meenten in Nederland. Elfrink verwacht dat ook daar mensen in de rode cijfers komen door de huurverhogingen van de laatste ja­ren. Die zijn mede het gevolg van de verhuurderheffing die het rijk de corporaties heeft opgelegd.

De situatie baart hem zorgen, zegt Elfrink. Hij ziet een toename van de problemen. „Dit zou een van de prioriteiten van dit kabi­net moeten zijn, maar het tegen­deel is het geval.” De verhuurder­heffing, ook wel een verkapte huurdersheffing genoemd, verer­gert de zaak volgens hem.

De Arnhemse wethouder heeft begrip voor de actie van Vivare­huurders. Vier huurdersverenigin­gen in Arnhem, Rheden, Elst en Duiven/Westervoort bieden van­daag handtekeningen aan bij de corporatie. Zij zien het liefst dat Vivare helemaal afziet van huur­verhogingen per 1 juli.

Net als de corporaties zelf maakt Elfrink zich ook zorgen over de betaalbaarheid van sociale huur­woningen. Die staat door de huur­verhogingen onder grote druk. De kwestie is met regelmaat onder­werp van gesprekken tussen ge­meente en woningbouwverenigin­gen, zegt hij. Corporaties Portaal en Volkshuis­vesting, samen met Vivare de gro­te drie in Arnhem en omgeving, hebben al afgezien van de maxi­maal toelaatbare huurstijging voor de laagste inkomens. Elfrink: „Ik hoop dat andere dat voorbeeld zullen volgen.”

U bent hier