h

SP'ers op de bres voor huurders Woningbouwvereniging Ambtenaren

8 maart 2018

SP'ers op de bres voor huurders Woningbouwvereniging Ambtenaren

Op zaterdag 3 maart hebben Arnhemse SP'ers -waaronder wethouder wonen Geert Ritsema- actie gevoerd in de wijk Sonsbeek. We belden aan bij huurders van de Woningbouwvereniging voor Ambtenaren (WBVA) en gingen met hen in gesprek. Daarbij hoorden we schrijnende verhalen over slecht onderhoud, willekeur en zelfs intimidatie.

Actievoerder en kandidaat raadslid voor de SP Paulien Lunter : "In veel woningen zijn vochtplekken zichtbaar en bladdert de verf af. En dat is nog lang niet alles. De huurders vertelden ons schrijnende verhalen over het door de WBVA ingehuurde onderhoudsbedrijf FIKS-ALL. Zo kwam dit bedrijf bij een van de woningen tot drie keer toe langs om het dak te repareren. Pas toen dat na een derde keer nog niet was gelukt , werd een gespecialiseerde firma ingehuurd. Voor de drie mislukte pogingen werden echter wel kosten in rekening gebracht ! Amateuristisch onderhoud tegen zeer professionele prijzen."

"De huurders vertelden ons bovendien dat protesten tegen dit soort praktijken door medewerkers van FIKS-ALL vaak met dreigementen worden beantwoord. Ook lijkt er sprake te zijn van willekeur en vriendjespolitiek : waar sommige huurders worden geconfronteerd met forse huurverhogingen tot wel 6 procent, blijven anderen helemaal buiten schot ", aldus Lunter.

De onrust rond de WBVA is niet nieuw en bestaat al jaren. Dieptepunt was de voorgenomen verkoop van de woningen in augustus 2016. De huurders werden toen geconfronteerd met het nieuws dat de naar schatting 180 woningen verkocht zouden gaan worden. Saillant detail : de woningen werden voor 14 miljoen te koop aangeboden aan een belegger terwijl ze minstens 40 miljoen waard zijn.

Dat zaakje stonk natuurlijk aan alle kanten en gelukkig hadden de huurders dit snel door. Zij lieten een luid, duidelijk én gezamenlijk protest

horen. De SP pakte dit geluid direct op en heeft de huurders vanaf de eerste dag van hun protest ondersteund. Net als de huurders waren ook wij bevreesd dat de woningen door een verkoop hun sociale karakter zouden verliezen. Samen met de huurders stak de SP daar vervolgens een stokje voor. Onze fractie stelde kritische vragen in de gemeenteraad en onze wethouder greep in. De verkoopplannen gingen de ijskast in.

Inmiddels is de Vereniging gelukkig in rustiger vaarwater gekomen. Er is een nieuw (interim) bestuur aangetreden en via een statutenwijziging is het principe "één stem per woning" ingevoerd. Met andere woorden : in het vervolg beslissen de huurders zelf wat er met de woningen gebeurt. Asociale verkoopplannen zijn hierdoor bij voorbaat kansloos.

Echter : de onderhoudsklachten bestaan nog steeds. Wij roepen het nieuwe bestuur op om nu door te pakken en om ook de problemen rond slecht onderhoud snel en doeltreffend op te lossen. Net als alle huurders in Arnhem hebben ook de huurders van de WBVA recht op gezonde woningen, zonder vocht en mét een fatsoenlijke regeling voor de afhandeling van hun klachten.

Foto: SP

Betaalbaar en gezond huren
Doe nu mee met het onderzoek naar betaalbaar en gezond wonen in Arnhem! Het invullen van de vragen duurt ongeveer 3 minuten. De SP vindt dat iedereen betaalbaar en gezond moet kunnen wonen in Arnhem. Maar dat is niet altijd zo. Uit verschillende buurten hebben Arnhemmers contact met ons opgenomen – omdat de huur te duur is, omdat het huis koud, vochtig of niet goed onderhouden is, of omdat ze zich niet serieus genomen voelen. In die buurten stellen we vragen, voeren we actie en lossen we het samen met de huurders op. We doen dit onderzoek omdat we willen dat iedereen goed kan wonen. De resultaten gebruiken we om samen te knokken voor goed wonen in Arnhem. "het onderzoek"

U bent hier