h

Debat Stadsblokken-Meinerswijk van start

2 december 2009

Debat Stadsblokken-Meinerswijk van start

Afgelopen maandag is het eerste deel van het debat over Stadsblokken-Meinerswijk gevoerd. Opvallend was dat diverse partijen zich niets aantrekken van de uitkomsten van het burger-participatieproces. Het CDA wil op Stadsblokken een woonwijk met dure woningen voor de rijken bouwen. De VVD bagatelliseert het hele participatieproces. De VVD vraagt zich af of de uitslag de wens van de Arnhemse burgers wel weergeeft, omdat er geen grootschalige woningbouw uit is gekomen. Pro Arnhem komt in deze fase van het proces al met concrete wensen om te realiseren op Stadsblokken, terwijl dit nog helemaal niet aan de orde is. De SP kan zich vinden in de weergave van de resultaten van het participatieproces. Het voorliggende voorstel geeft duidelijke kaders waarbinnen de komende uitwerking moet plaatsvinden. Het is wel belangrijk dat de Arnhemse burgers betrokken blijven bij de ontwikkeling van de gebiedsvisie. Komende maandag wordt het debat voortgezet.

de-gelderlander-klein2.jpg

Ommezwaai GroenLinks

dinsdag 01 december 2009

ARNHEM - Van de negen partijen in de Arnhemse gemeenteraad stemmen er twee zonder meer in met de uitkomsten van het open planproces voor Stadsblokken en Meinerswijk: SP en GroenLinks.

Dat bleek tijdens de Politieke Maandag, waar partijen voor het eerst hun mening gaven over het participatieproces. De steun van GroenLinks aan het voorstel van wethouder Cees Jansen betekent een koerswijziging. De partij legt zich nu neer bij beperkte bebouwing van Stadsblokken en Meinerswijk, met recreatieve beleving als uitgangspunt.

GroenLinks-fractieleider Wieneke de Waard riep, net als wethouder Cees Jansen, de zeven andere fracties op zich ook achter de uitkomsten van de burgerparticipatie te scharen. "Het zou mooi zijn als er raadsbrede steun komt. Met dit voorstel is nog heel veel mogelijk."

Op dat standpunt stelt ook de SP zich. "Laten we het college van B en W nu opdracht geven een gebiedsvisie te ontwikkelen, en dan kunnen we er nog eens naar kijken. Dit is daarvoor niet het juiste moment", aldus SP'er Cris Lenting. Hij doelde met name op de groep rond Pro Arnhem-voorman Martin van Meurs die Stadsblokken en Meinerswijk wil scheiden.

Zes partijen komen met moties of amendementen. Zo breekt D66 een lans voor de Arnhemse watersporters. Zuid Centraal is faliekant tegen. Er wordt in het voorstel veel te veel bebouwing toegestaan, vindt raadslid Sjoerd Veenstra.

Er was slechts beperkt tijd voor debat, maar in het kwartiertje dat er was, lag GroenLinks behoorlijk onder vuur. De fractie kreeg het verwijt de burgers van Arnhem willens en wetens in een proces te hebben meegesleept, waar zij alleen maar teleurgesteld uit tevoorschijn kunnen komen. Wordt volgende week maandag vervolgd.

U bent hier