h

Blog Cris Lenting

2 december 2009

Debat Stadsblokken-Meinerswijk van start

Afgelopen maandag is het eerste deel van het debat over Stadsblokken-Meinerswijk gevoerd. Opvallend was dat diverse partijen zich niets aantrekken van de uitkomsten van het burger-participatieproces. Het CDA wil op Stadsblokken een woonwijk met dure woningen voor de rijken bouwen. De VVD bagatelliseert het hele participatieproces. De VVD vraagt zich af of de uitslag de wens van de Arnhemse burgers wel weergeeft, omdat er geen grootschalige woningbouw uit is gekomen. Pro Arnhem komt in deze fase van het proces al met concrete wensen om te realiseren op Stadsblokken, terwijl dit nog helemaal niet aan de orde is. De SP kan zich vinden in de weergave van de resultaten van het participatieproces. Het voorliggende voorstel geeft duidelijke kaders waarbinnen de komende uitwerking moet plaatsvinden. Het is wel belangrijk dat de Arnhemse burgers betrokken blijven bij de ontwikkeling van de gebiedsvisie. Komende maandag wordt het debat voortgezet.

Lees verder
26 november 2009

Column Jeugdzorg

Afgelopen zaterdag stond onderstaande column in de papieren versie van de Gelderlander. De jeugdzorg is nog steeds een punt van zorg, de wachtlijsten zijn te lang en de zorg niet altijd op maat. Dat steeds meer jongeren zorg nodig hebben is ook een feit. In de column een mooie uiteenzetting van oorzaken die jongeren in de problemen kunnen brengen. Dus bij deze voor alle ouders en toekomstige ouders, lees u rustig verder.

Lees verder
18 november 2009

Dijkzone Malburgen, blijft een slecht plan

Het is een tijd stil geweest rondom het plan om de Malburgse dijkzone vol te bouwen met appartementen-torens. Van de baan is het plan echter nog steeds niet. Nu wordt ineens aangekondigd dat er een plan ligt met draagvlak onder de bewoners.

Lees verder
17 november 2009

Past in Klarendal die moskee?, nou nee!

Dat de gemeente een organisatie als Milli Görüş wil ondersteunen is al eerder door de Arnhemse SP beschreven. Wij zijn hier geen voorstander van en zullen dat ook blijven uitdragen. Daarnaast hebben wij ook bezwaren tegen de vestiging van een moskee met een capaciteit voor 500 bezoekers in een zwaar versteende wijk. Hierin worden wij inmiddels ook gesteund door de Arnhemse commissie voor welstand en monumenten.

Lees verder
12 november 2009

Eerste Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Arnhem geopend

Het eerste Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Arnhem heeft haar deuren geopend. In dit centrum kunnen ouders en kinderen terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Of dit plannetje van minister Rouvoet (CU) ook het beoogde resultaat gaat behalen is te hopen. Echter de mensen die het meeste gebaat zijn bij extra ondersteuning, weten vaak de weg naar de instellingen niet te vinden. Er zal dus de komende tijd meer moeten worden gedaan, dan de deuren opengooien. De burgers zullen actief geïnformeerd en geactiveerd moeten worden om ook gebruik te gaan maken van de centra. De SP hulpdienst heeft er in ieder geval een loket bij om mensen naar te verwijzen, eens zien wat de ervaringen gaan brengen.

Lees verder
10 november 2009

Maximaal - minimaal resultaat tijdens begrotingsbehandeling

De begrotingsbehandeling was een waar steekspel. Geen geld om vrij te besteden, het laatste beetje geld door PvdA, CDA en GroenLinks opgemaakt aan het collegeprogramma. Gelukkig hebben we de begroting nog wat kunnen wijzigen voor de vaststelling. De raad heeft op voordracht van de VVD en SP geld gereserveerd voor de aanleg van meer kunstgrasvelden. Daar waar het college â¬2,5 miljoen wil uitgeven aan een multi-sporthal op Papendal, deze uitgave zal nog uitgebreid in de commissie besproken worden.
Op welzijn moet nu â¬350.000 structureel bezuinigd worden. Gelukkig kreeg het wijzigingsvoorstel van de SP voldoende stemmen. Hierdoor is het welzijnswerk in WillemEEN voorlopig gered. Een voorstel van de SP om de vergoeding aan de raadsleden te verlagen kom niet rekenen op een meerderheid. Ook het voorstel om nog geen geld te reserveren voor de OV-terminal haalde het niet.

Lees verder
17 oktober 2009

Kies voor bouwen zonder winstoogmerk

Vandaag verscheen in de Gelderlander het volgende opinieartikel geschreven door fractievoorzitter Gerrie Elfrink.

Lees verder
8 oktober 2009

Het Rijnboog sprookje

Afgelopen dinsdag verscheen in de Gelderlander, in de rubriek 'De Berenkuil' onderstaande bericht:

Lees verder
30 september 2009

Geen onderzoek, geen antwoorden

Terwijl coalitieleider Rudi Rikken (PvdA) maandag nog verkondigde dat de beantwoording van de vragen tegen viel, had hij dinsdagavond ineens alle antwoorden. Zijn partijgenoot wethouder Willem Hoeffnagel had toen nog geen woord gezegd. Dat bleek later ook niet noodzakelijk omdat de coalitiepartijen PvdA en CDA het GroenLinks gemeenteraadslid Malika Achekar hadden weten om te praten. Er gaat de komende maanden tot de gemeente-raadsverkiezingen dus niets meer veranderen in Arnhem. De arrogantie van de macht blijft dicteren. De ambtenaren kunnen onder verantwoording van het college doen en laten wat ze willen, ook al gaat dat tegen raadsbesluiten in. De Arnhemse burger kan zich dus voorbereiden op nog meer financiële tegenvallers en blunders op bestuurlijk gebied.

Lees verder

Pagina's

U bent hier