h

Nieuwe regionale aanpak onderwijszaken op komst

11 januari 2012

Nieuwe regionale aanpak onderwijszaken op komst

Afgelopen maandag stond het besluit tot regionale samenwerking inzake de uitvoering van de gemeentelijke taken uit de Leerplichtwet en de wettelijke taken op grond van de Regionale Meld- en Coordinatiefunctie voortijdig schoolverlaten op de agenda. Een mond vol, maar wel een nieuw bruikbaar instrument in de strijd tegen ongeoorloofd verzuim en een middel om voortijdig schoolverlaters (VSV-ers) in de peiling te krijgen en te begeleiden.

VSV aanpak Arnhem
Jongeren met een startkwalificatie op zak vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt. Scholen, gemeenten en OCW gaan daarom door met de 'Aanval op Schooluitval'. Dat is nodig om de doelstellingen voor de komende jaren waar te maken. Ook in Arnhem wordt daar hard aan gewerkt. Zo is het percentage van 5,9% voortijdig schoolverlaters in 2005/2006 omlaag naar 4,8% in 2009/2010. Het verschil met het landelijk gemiddelde is ook iets kleiner geworden (-0.1%), al blijven we daar nog wel 1,8% van verwijderd. Er is dus nog veel werk te verzetten, wil Arnhem ook rond het landelijk gemiddelde uitkomen. Het inzetten op een regionale aanpak kan hierbij een mooi extra hulpmiddel zijn. Ter vergelijking, in Nijmegen is het percentage VSV-ers het gelopen jaar weer toegenomen.

Eenduidige werkwijze
Scholen, vooral die in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, geven onderwijs aan kinderen / jongeren uit meerdere gemeenten. Het is voor kinderen / jongeren en hun ouders moeilijk te begrijpen dat de dienstverlening voor deze jongeren allerlei verschillen kent. Ook voor scholen en andere partners (bijvoorbeeld jeugdzorg, Openbaar Ministerie) zijn deze verschillen moeilijk hanteerbaar. Door de dienstverlening onder te brengen in een regionaal bureau kan er een eenduidige werkwijze worden georganiseerd en kunnen er ook uniforme afspraken worden gemaakt met scholen en andere samenwerkingspartners.

De komende maanden gaan de 9 omringende gemeenten Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar besluiten of zij gaan deelnemen. Gezien het maatschappelijke belang roep ik alle gemeenten op hierover een positief besluit te nemen.

U bent hier