h

Sociaal 'Sociaal Plan' voor gemeentelijke organisatie

27 februari 2012

Sociaal 'Sociaal Plan' voor gemeentelijke organisatie

De SP is blij met het resultaat dat behaald is tijdens de onderhandelingen tussen de gemeente en de vakbonden over de gevolgen van de reorganisatie. De komende jaren zal de vorm en omvang van de gemeentelijke organisatie wijzigen.

Met de vakbonden heeft de gemeente Arnhem overeenstemming bereikt over een Sociaal Plan om de gevolgen van de bezuinigingen en reorganisatie te kunnen opvangen. Het doel van het Sociaal Plan is om de gemeente (als werkgever) en de medewerkers meer mogelijkheden voor mobiliteit te bieden. Niemand wordt als gevolg van de reorganisatie ontslagen. Het Sociaal Plan loopt tot eind 2016.

De gemeente wordt een kleinere, dienstverlenende organisatie die minder werk zelf uitvoert. De bezuinigingen maken inkrimping en aanpassing van de gemeentelijke organisatie noodzakelijk. De gemeente schrapt daarbij circa 300 arbeidsplaatsen. De gemeente Arnhem wil voorkomen dat naast oudere medewerkers met grote kennis en ervaring ook jongere, talentvolle medewerkers weggaan. Volgens de huidige spelregels zouden de jongere medewerkers met een kort dienstverband bij de overheid als eersten worden getroffen door de reorganisatie. Zij zijn juist hard nodig als medewerker van de nieuwe organisatie.

Sociaal Plan voor gemeente Arnhem

300 arbeidsplaatsen weg, behoud jongere medewerkers voor nieuwe organisatie

Met de vakbonden heeft de gemeente Arnhem overeenstemming bereikt over een Sociaal Plan om de gevolgen van de bezuinigingen en reorganisatie te kunnen opvangen. De werkgelegenheid van alle medewerkers is gegarandeerd tot eind 2016. Het zo snel mogelijk vinden van ander werk binnen of buiten de gemeentelijke organisatie staat centraal. De gemeente krijgt daarbij de ruimte om de 1.400 volledige arbeidsplaatsen die overblijven in de nieuwe gemeentelijke organisatie zo goed mogelijk in te vullen. De komende jaren verdwijnen er circa 300 arbeidsplaatsen, maar er gaan later nog meer oudere medewerkers met pensioen. De gemeente wil jongere medewerkers behouden voor de nieuwe organisatie. Daarom wordt voorkomen dat zij bij de reorganisatie moeten afvloeien.

De gemeente wordt een kleinere, dienstverlenende organisatie die minder werk zelf uitvoert. De bezuinigingen maken inkrimping en aanpassing van de gemeentelijke organisatie noodzakelijk. Daarnaast wil de gemeente zich ontwikkelen tot een organisatie die het kleinere takenpakket uitvoert met de meeste resultaten voor de stad. De gemeente schrapt daarbij circa 300 arbeidsplaatsen onder directeuren, leidinggevenden, beleids- en ondersteunende medewerkers. Door de 'grijze golf' gaan de komende jaren veel medewerkers in opgeteld circa 400 arbeidsplaatsen met pensioen.
De gemeente Arnhem wil voorkomen dat naast deze oudere medewerkers met grote kennis en ervaring ook jongere, talentvolle medewerkers weggaan. Volgens de huidige spelregels zouden de jongere medewerkers met een kort dienstverband bij de overheid als eersten worden getroffen door de reorganisatie. Zij zijn juist hard nodig als medewerker van de nieuwe organisatie. In het Sociaal Plan zijn afspraken gemaakt om hen voor de gemeente te behouden.
Het doel van het Sociaal Plan is om de gemeente (als werkgever) en de medewerkers meer mogelijkheden voor mobiliteit te bieden. Niemand wordt als gevolg van de reorganisatie ontslagen. Het Sociaal Plan loopt tot eind 2016. In deze hele periode behouden de medewerkers hun werk, in of buiten de gemeentelijke organisatie. Boventallige medewerkers worden zo snel mogelijk herplaatst binnen de gemeente of elders.

Passend werk
Voor iedere medewerker wordt beoordeeld wat passend werk in de nieuwe organisatie zou kunnen zijn, en wat er nodig is om die werkzaamheden te kunnen vervullen. Zoveel mogelijk geldt het principe: 'mens volgt werk', dus het aanbod van werk is bepalend. Bij de plaatsing gelden criteria als belangstelling, geschiktheid / kwaliteit, ervaring en leeftijd. Het passende werk kan liggen op het salarisniveau dat de medewerker nu heeft, of een of twee schalen onder het huidige salarisniveau.
Met dit Sociaal Plan wil Arnhem de noodzakelijke bezuinigingen en de aanpassing van de organisatie realiseren zonder gedwongen reorganisatie-ontslag en met het perspectief dat de gemeente de gewenste dienstverlening kan blijven bieden aan de stad en de inwoners.

Solidariteit
Johannes Kon is voorzitter van de werknemersdelegatie (in de Commissie voor het Georganiseerd Overleg) die heeft onderhandeld over het Sociaal Plan. "De met name wat oudere vakbondsleden hebben de solidariteit weten op te brengen om hun jongere - maar even enthousiaste en ambitieuze - collega's voor de toekomst van de organisatie van de gemeente Arnhem te kunnen behouden. Hierover ben ik erg opgelucht. Voor de oudere collega's is het een relatief klein offer, waar een goede werk- en salarisgarantie tegenover staat", zegt hij.

U bent hier