h

Onderzoek naar haalbaarheid fietswatertaxi

13 mei 2013

Onderzoek naar haalbaarheid fietswatertaxi

 

FietswatertaxiBij de vaststelling van de beleidsnota fietsverkeer 'Nieuwe verbindingen, nieuwe fietsers' heeft de SP samen met D66 en Zuid Centraal een verzoek ingediend om te onderzoeken of een fietswatertaxi nuttig en haalbaar is.

Er zijn veel mensen vanuit de buurgemeenten werkzaam in Arnhem. Deze werknemers verplaatsen zich voornamelijk tijdens de spits, wanneer de wegen overvol staan. Het kan daarom een uitkomst zijn wanneer er een fietswatertaxi over de Rijn zou varen, om meer mensen vanuit de auto op de fiets te krijgen.

Daarom hebben wij het college verzocht, te onderzoeken of het invoeren van een fietswatertaxi over de Rijn , een haalbaar initiatief kan zijn om het fietsgebruik in en om Arnhem te bevorderen.

De motie werd met bijna algemene stemmen aangenomen en wij kijken dan ook uit naar de resultaten.

Politiek achter idee watertaxi

ARNHEM – De ideeën om in Arn­hem een watertaxi te laten varen hebben maandagavond een flinke politieke steun in de rug gekregen. De Arnhemse gemeenteraad is voor een onderzoek naar zo’n varende verbinding, om het fiets­gebruik te bevorderen.

Het onderwerp kwam aan de orde tijdens de behandeling van het fietsbeleid dat wethouder Mobiliteit Martijn Leisink voorstaat. Hij wil nieuwe verbindingen en nieuwe fietsers. Een watertaxi kan daarbij helpen, vinden SP, D66 en Zuid Centraal. Hun idee kreeg een ruime meerderheid.

Het bedrijf Aqualiner uit Dordrecht werkt al langer aan een watertaxiplan, onder meer in over­leg met de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Arnhem was daarover enthousiast, maar zette het plan in de ijskast toen het financieel niet haalbaar leek. Begin dit jaar stelde Aqualiner in deze krant echter nog steeds kansen te zien voor een varende verbinding.

Leisink wil forensen tussen woning en werk aan het fietsen krijgen om fileproblemen en vervuiling door auto’s tegen te gaan. „Zelfs al laten slechts vijfhonderd mensen de auto staan, dan is dat nog een flinke hoeveelheid”, vindt de wethouder. Deskundigen spreken over getallen als drie­duizend nieuwe fietsers.

Die zouden gebruik moeten gaan maken van een nieuwe fietsbrug over de Rijn. Ofwel in Meinerswijk, ofwel langs de bestaande spoorbrug bij Oosterbeek. De PvdA, bij de verkiezingen in 2010 nog groot voorstander van zo’n brug, keert zich er nu tegen.

„We gebruiken de 15 miljoen die daarvoor nodig is liever in het sociale domein”, aldus PvdA’ster Truus Vink. Dat de partij daar­mee het eigen program geweld aan doet, wijt zij aan de crisis. Het kwam de sociaal-democraten te staan op hoongelach. De crisis diende zich in 2007 al aan, zei D66’er Hans  de Vroome.

Zie ook:

U bent hier