h

Startersbeurs biedt toegang in gesloten arbeidsmarkt

2 mei 2013

Startersbeurs biedt toegang in gesloten arbeidsmarkt

De jeugdwerkloosheid in Nederland is de afgelopen periode toegenomen tot een recordhoogte van ruim 15%. Ook in Arnhem is het aantal jongeren zonder baan groeiende. Stages, werk-leer-plekken en banenbeurzen worden ingezet om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Het college van B&W wil een nieuw regionaal plan ontwikkelen om jongeren aan het werk of naar school te krijgen, aldus wethouder Van Wessem afgelopen week. Gezien de ernst van de economische recessie willen D66 & SP dat het college ook nieuwe initiatieven een kans geeft.

Voor starters op de arbeidsmarkt hebben FNV- en CNV jongeren samen met hoogleraar Ton Wilthagen van de Universiteit van Tilburg, het concept Startersbeurs ontwikkeld. Bedoeld voor jongeren (tussen de 18 en 27 jaar) die klaar zijn met hun opleiding op minimaal MBO 2 niveau, geen andere opleiding meer volgen, maar ook geen baan kunnen vinden. Ze moeten zelf een bedrijf vinden waar ze aan de slag kunnen en krijgen dan een half jaar een beurs van de gemeente van € 400,- het bedrijf vult dit aan met € 100,- zodat de jongere maandelijks € 500,- krijgt. De gemeenten Tilburg en Rotterdam zijn hiermee inmiddels gestart.

Kickstart op de arbeidsmarkt

Zo maken jongeren een kickstart op de arbeidsmarkt: jong, gediplomeerd én werkervaring. De startersbeurs is een laagdrempelig instrument. D66 en SP vinden het belangrijk dat Arnhem zich bij dit initiatief aansluit.

Raadslid Sabine Andeweg (D66): “Het grootste probleem voor jongeren die solliciteren is dat zij geen werkervaring hebben. Doordat ze steeds afgewezen worden zullen ze die werkervaring ook niet opdoen. Daarnaast biedt de startersbeurs het bedrijfsleven de kans weer jong talent te ontdekken.”

Fractievoorzitter Cris Lenting (SP): ”het is belangrijk dat jongeren niet te lang aan de kant blijven staan, we zullen hun capaciteiten in de toekomst hard nodig hebben. Door het tijdelijke karakter van de startersbeurs wordt voorkomen dat deze groep arbeidsrechtelijk wordt uitgebuit”.

Middelen beschikbaar

Het kabinet heeft € 50 miljoen extra uitgetrokken om in 2013 en 2014 de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Daarvan wordt € 25 miljoen gebruikt om jongeren langer door te laten leren in het MBO en € 25 miljoen gaat naar de arbeidsmarktregio’s om jongeren aan de slag te helpen. De startersbeurs voldoet aan de criteria voor de gemeenten om hiervoor in aanmerking te komen. D66 en SP roepen het college van B&W op deze kans te grijpen om de jeugdwerkloosheid in Arnhem aan te pakken met de startersbeurs.

U bent hier