h

Werk

5 januari 2018

Staken voor doodnormale dingen

Buschauffeurs zijn in een race naar beneden beland. Alles moet sneller, goedkoper en blijkbaar onmenselijker. Dat is wat marktwerking in het openbaar vervoer heeft aangericht. Daarom staakten vandaag de buschauffeurs en reden ook in Arnhem de bussen niet. SP Arnhem was erbij.

Lees verder
6 juni 2017

Motie en Amendement SP 29 mei jl. aangenomen

Maandag 29 mei jl heeft SP gemeenteraadslid Paulien Lunter tijdens de besluitvormende vergadering een motie en een amendement namens de SP ingediend en toegelicht. Beiden werden aangenomen.

Lees verder
2 maart 2017

"Activerend werk"

SP stelt vragen over de overgang van arbeidsmatige dagbesteding naar “activerend werk” .

Lees verder
30 mei 2015

Raad stemt over Presikhaaf Bedrijven

Met de invoering van de Participatiewet, de grote bezuinigingen en meer verantwoordelijkheden wordt het voor gemeenten niet zo eenvoudig om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt goed te helpen. Gemeenten moeten volgens de SP duidelijke en slimme keuzes maken voor deze mensen. Het gaat hierbij immers om mensen die voorheen onder de WSW en de Wajong vielen en een begeleiding en ondersteuning nodig hebben.

Lees verder
5 november 2014

College Arnhem wil tijdelijke contracten Presikhaaf Bedrijven omzetten naar vaste

Het Arnhemse college van burgemeester en wethouders wil de tijdelijke contracten van Arnhemse medewerkers van Presikhaaf Bedrijven omzetten naar vaste contracten. Dit staat in een raadsvoorstel dat het college 4 november heeft gedaan aan de gemeenteraad. De Arnhemse SP is erg blij met dit voorstel. De partij heeft zich de afgelopen maanden sterk ingezet voor de toekomst van de sociale werkvoorziening en voor het belangrijke onderwerp rond de tijdelijke contracten.

Lees verder
30 september 2013

Waarom geen winkels open op zondag?

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen week (23 september 2013), is er een discussie ontstaan of de Mediamarkt op zondag zou mogen openblijven. Het is bekend, de SP is hier tegen. Maar waarom dan?

 

Lees verder
2 mei 2013

Startersbeurs biedt toegang in gesloten arbeidsmarkt

De jeugdwerkloosheid in Nederland is de afgelopen periode toegenomen tot een recordhoogte van ruim 15%. Ook in Arnhem is het aantal jongeren zonder baan groeiende. Stages, werk-leer-plekken en banenbeurzen worden ingezet om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Het college van B&W wil een nieuw regionaal plan ontwikkelen om jongeren aan het werk of naar school te krijgen, aldus wethouder Van Wessem afgelopen week. Gezien de ernst van de economische recessie willen D66 & SP dat het college ook nieuwe initiatieven een kans geeft.

Lees verder
20 februari 2013

SP in actie bij de sociale werkvoorziening Presikhaaf

Er worden 60.000 WSW-banen geschrapt, vanaf 1 januari 2014 mogen er geen nieuwe mensen meer instromen, de zorgplicht komt te vervallen en het aantal werkplekken wordt tot 30 duizend teruggebracht. Dit betekent gewoon het einde van de sociale werkplaatsen in Nederland en het einde van belangrijk werk met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Werknemers in de sociale werkplaatsen vinden dat hun werk te grabbel wordt gegooid. Ze hebben eerlijk werk met een eerlijk loon, dat willen ze zo houden.

Lees verder
17 december 2012

SP Arnhem verzoekt college afstand te nemen van kabinetsplannen omtrent Sociale werkvoorziening

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 10 december heeft de SP een motie ingediend waarin het college verzocht wordt om in een oproep naar de Tweede Kamer kenbaar te maken dat de gemeenteraad van Arnhem de voorgenomen bezuinigingen en verdere sloop van de sociale werkvoorziening onacceptabel vindt en hier publiekelijk afstand van neemt. De motie haalde het helaas niet.

Lees verder

Pagina's

U bent hier