h

"Activerend werk"

2 maart 2017

"Activerend werk"

SP stelt vragen over de overgang van arbeidsmatige dagbesteding naar “activerend werk” .

Met ingang van dit jaar is gestart met “activerend werk” voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dat betekent in de praktijk dat (arbeidsmatige) dagbesteding voor mensen jonger dan 65 jaar en 3 maanden gestopt wordt. Deze groep mensen gaat over naar activerend werk. Alleen voor mensen met een indicatie dementie, psychogeriatrie, dagbesteding in het kader van een behandeling en respijtzorg blijft dagbesteding bestaan.

Wat is “activerend werk”?

Bij activerend werk wordt uitgegaan van de kracht en kwaliteiten van mensen en het werk dat daarbij past. De bedoeling is dat inwoners zich ontwikkelen naar waar mogelijk betaald werk (met ondersteuning) of vrijwilligerswerk . De gemeente betaalt hiervoor aan de organisaties één tarief . Dit tarief ligt lager dan bij dagbesteding en er wordt geen verschil gemaakt in de hoeveelheid begeleiding die nodig is.

Begeleiding is maatwerk

Begeleiding vraagt om maatwerk, want mensen zijn verschillend. Een aantal heeft meer begeleiding nodig dan gegeven wordt bij activerend werk. Inmiddels hebben zich twee organisaties bij de gemeente gemeld die de intensievere begeleiding tegen dit lagere tarief niet kunnen leveren. De gemeente is van goede wil en op dit moment in gesprek met deze organisaties. Samen zoeken ze een passende oplossing voor de situaties die zich nu voordoen.

De SP vindt dat alle mensen de begeleiding moeten krijgen die zij nodig hebben. Als dat meer is, is het goed dit voor die groep mensen vooraf, dus nu, te regelen via een hoger tarief. Dan hoeven organisaties niet per situatie in gesprek, in onderhandeling, te gaan met de gemeente. Deze kostbare tijd kan beter besteed worden aan geld voor extra begeleiding.

Daarom heeft gemeenteraadslid Paulien Lunter hierover namens de SP mondelinge vragen gesteld aan wethouder Haga. Zij wilde van de wethouder weten of zij garandeert dat mensen die meer begeleiding nodig hebben dit in deze nieuwe vorm ook krijgen, en of zij bereid is hiervoor met een structurele financiering te komen.

Wethouder Haga heeft aangegeven maatwerk belangrijk te vinden en ervoor te zorgen dat dit ook gegeven kan worden. Zij vindt een hoger tarief niet nodig omdat het maatwerk is. De SP is blij dat de wethouder maatwerk garandeert. Op verzoek van de SP zal wethouder Haga de gemeenteraad in juni informeren over de evaluatie van deze nieuwe voorziening. Natuurlijk blijft de SP de ontwikkeling op de voet volgen. Uw ervaring is voor ons erg belangrijk. Heeft u een goede of slechte ervaring met activerend werk?

Meld dit bij Paulien Lunter: lunter-poh@hotmail.com

U bent hier