h

Waarom geen winkels open op zondag?

30 september 2013

Waarom geen winkels open op zondag?

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen week (23 september 2013), is er een discussie ontstaan of de Mediamarkt op zondag zou mogen openblijven. Het is bekend, de SP is hier tegen. Maar waarom dan?

 

Er zijn twee partijen die er voor kiezen om de winkels op zondag dicht te houden: wij, de SP, en de CU. De CU wil dit vanwege hun religieuze achtergrond. De SP heeft andere redenen:

  1. Veel kleine zelfstandigen en kleine winkels kunnen niet altijd open zijn. De kosten daarvoor zijn te hoog en ook zij hebben behoefte aan een vrije dag per week.

  2. Als grote winkels de deuren altijd open mogen hebben, dan ontstaat er oneigenlijke concurrentie. Kleine winkels kunnen onmogelijk de kosten dragen van een extra openstelling.

 

Je mag eigen keuzes maken, zolang ze anderen niet schaden

De VVD en D'66 zeggen dat de zondag-openstelling een recht moet zijn van de eigenaar van een winkel. Dat is in overeenstemming met hun liberale ideeën: iedereen mag zijn eigen keuzes maken.

Dat laatste is mooi, maar de SP vindt dat eigen keuzes maken anderen niet mag schaden. We weten dat de zondag-openstelling er voor zorgt dat werknemers hun laatste zekere vrije dag kwijt raken. De kans is groot dat kleine zelfstandigheden en andere kleine winkels – die vaak al onder enorme druk staan in de huidige economische crisis – nog meer problemen krijgen.

Wie het kleine niet eert ...

De SP staat voor het behoud van kleine winkels. Waarom? Omdat zij – meer dan grote winkels – zorgen voor variatie in het aanbod, persoonlijke dienstverlening en vernieuwing. Juist kleine winkels zijn belangrijk voor de dynamiek in de stad. Zij kennen de Arnhemmers echt beter dan de grote winkelketens die in veel steden dezelfde opmaak hebben met hetzelfde aanbod.

Mijn moeder zei altijd: 'Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert'. Daarmee beëindig ik mijn betoog om winkels op zondag – om deze redenen – dicht te laten.

U bent hier