h

SP Arnhem verzoekt college afstand te nemen van kabinetsplannen omtrent Sociale werkvoorziening

17 december 2012

SP Arnhem verzoekt college afstand te nemen van kabinetsplannen omtrent Sociale werkvoorziening

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 10 december heeft de SP een motie ingediend waarin het college verzocht wordt om in een oproep naar de Tweede Kamer kenbaar te maken dat de gemeenteraad van Arnhem de voorgenomen bezuinigingen en verdere sloop van de sociale werkvoorziening onacceptabel vindt en hier publiekelijk afstand van neemt. De motie haalde het helaas niet.

Desiree Egberts hield tijdens de raadsvergadering het onderstaande betoog:

Linksom of rechtsom gaat het ons geld kosten. Voor de SP hebben mensen in de Sociale Werkvoorziening en hoe we met hen en de voorziening omgaan als gemeente, eerste prioriteit.

Ook wij vinden principieel dat mensen met een arbeidsbeperking thuishoren in gewone bedrijven als die mogelijkheid er is. Maar er blijft altijd een groep mensen voor wie dat niet mogelijk is en voor die groep moet een beschermde werkplek gegarandeerd zijn en blijven.

Daarnaast moet duidelijk in beeld zijn waar iemands talenten en beperkingen liggen en de begeleiding van en voor zowel werknemers als werkgevers moet op orde zijn om succes op uitplaatsing te hebben. Daarom zijn we blij dat het college, op verzoek van de SP, het persoonlijk ontwikkelplan nogmaals in de brief benadrukt.

Zorg voor en zorgvuldigheid omtrent onze SW’ers staat boven alles als het aan de SP ligt. Dat betekent ook mensen tegen zichzelf in bescherming nemen. Ik weet dat sommige medewerkers heel graag bij een reguliere werkgever aan het werk te gaan, maar dit eigenlijk niet kunnen. Daarvoor moet oog zijn! Zorgvuldigheid moet gaan boven uitplaatsing en de haast die er soms gemaakt wordt. Graag een reactie van de wethouder.

Het plan dreigt in de gevarenzone terecht te komen door de plannen van het kabinet van VVD en PvdA: door de korting op en de sloop van de sociale werkvoorziening. Het kabinet heeft als plan om 650 miljoen euro te bezuinigen, ook op de re-integratie- en begeleidingsbudgetten. Hierdoor krijgen gemeentes een bijna onmogelijke taak voorgeschoteld en komen met enorme tekorten te zitten.

Daarnaast wordt de WWNV domweg doorgezet, maar dan onder een andere naam, een schuilnaam zullen we maar zeggen, geheten: de participatiewet. De SP vindt dit onacceptabel. Het gaat ten koste van de mensen arbeidsbeperking. Het huidige wetsvoorstel moet wat ons betreft van tafel en daarom dienen wij de motie ‘Afbraak sociale werkvoorziening onacceptabel’ in.

Ook dienen we de motie ‘anticiperen op overleg participatiewet’ mede in. Door de landelijke bezuinigingen is de rek eruit en vallen er steeds meer ontslagen. Presikhaaf leidt fors verlies en het wordt steeds moeilijker om eenvoudig werk binnen te halen.

Al eerder heeft de SP aangekaart dat het eigenlijk vreemd is dat wij als gemeente wel alle tekorten op moeten vangen, maar niets over het beleid te vertellen hebben. Ik merk dat meerdere mensen hier gefrustreerd over zijn. Dat kan en moet anders, vinden wij. Waarom nemen wij als gemeente de regie niet veel meer in eigen hand? Gemeenten hebben heel veel werk dat voor de SW geschikt zou kunnen zijn, zoals: gros onderhoud, schoonmaak van gemeentelijke gebouwen, kantine, beveiliging, bodes, administratie, postbezorging, en ga zo maar door.

De gemeente zou dit werk aan kunnen bieden. Niet enkel in aanbestedingen maar daadwerkelijk als werkgevers met als voordeel dat het vast werk betreft en daarmee laat zien dat de SW’ers er bijhoren. Daarnaast zijn de kosten lager bouw je als gemeente speciale deskundigheid op en is alles beter te controleren voor de gemeenteraad. Deze ideeën zouden we graag meenemen in de evaluatie van de onderzoeken die er aan zitten te komen en waarvan ik begrepen heb dat deze in de commissie besproken zullen gaan worden. Kan de wethouder dit bevestigen?

Desiree Egberts

Motie “Afbraak Sociale Werkvoorziening onacceptabel!” (SP en Zuid Centraal)

Van mening zijnde dat;

  • De enorme korting op de SW onacceptabel is en er hierdoor mensen tussen wal en schip dreigen te vallen

Verzoekt het college,

  • In een oproep naar de Tweede Kamer kenbaar te maken dat de gemeenteraad van Arnhem de voorgenomen bezuiniging en verdere sloop van de sociale werkvoorziening onacceptabel vindt en hier publiekelijk afstand van neemt.

Daarnaast heeft de SP de onderstaande, raadsbreed gesteunde, minder vergaande motie mee ingediend; deze motie werd wel aangenomen.

Motie “Anticiperen op overleg participatiewet”

Spreekt uit dat:

Ook een nieuw bestuursakkoord tussen het Rijk en de Gemeenten (VNG) alleen geaccepteerd kan worden als daarmee substantieel en financieel haalbaar perspectief geboden wordt op zowel een succesvolle transformatie (voor het in de markt onderbrengen van clienten) als op het behoud van een voorziening voor het “beschut werken” van clienten;

en draagt het College op:

deze opvatting van de Raad in de contacten van het College met de (Gemeenschappelijke Regeling) Gemeenten, met de Tweede Kamer en met de Gemeenten (VNG) uit te dragen.

U bent hier