h

Schriftelijke vragen over mogelijkheid tot realisatie vriendenhuis GGZ

17 augustus 2011

Schriftelijke vragen over mogelijkheid tot realisatie vriendenhuis GGZ

Vriend GGZ (een AWBZ erkende instelling) zet zich in voor mensen met een psychische of sociale beperking die zich willen handhaven in de samenleving. Vriend GGZ sluit moeilijke mensen niet uit en is daarom interessant voor verschillende kwetsbare groepen. Dat kunnen bijstandgerechtigden of verslaafden zijn, maar ook jongeren of ouderen die vereenzamen en een beroep doen op hulp voorzieningen. Vriendenhuizen van Vriend GGZ worden gerund door betaalde en onbetaalde medewerkers. Onder hen zijn veel (ex)clienten die werkervaring op willen doen of een betekenisvolle dagbesteding zoeken. In het Vriendenhuis kunnen zij de administratie doen, werken in de keuken en bij de receptie of bijvoorbeeld gastheer of gastvrouw zijn of begeleider worden van mensen met psychiatrische/psychosociale problemen. Hoewel het Vriendenhuis een 'oefenplek' voor hen is, is het daarnaast ook een echt zorghotel. Het is laagdrempelig en goed toegankelijk. Medewerkers krijgen scholing op maat.

Met als doelstelling:

Vraaggestuurde hulp leveren, werkgelegenheid creeren voor mensen met psychische problemen in het heden of verleden, de maatschappij laten zien dat mensen met langdurige psychische problemen kunnen meedoen.

Er zijn 2 Vriendenhuizen: in Velp en Enschede. In Amsterdam wordt ambulante thuisondersteuning geboden. (zie www.vriendggz.nl)

De Arnhemse SP heeft meerdere keren een bezoek gebracht en is enthousiast geworden over deze manier van werken.

Daarom heeft de SP de volgende vragen aan het College:

Vraag 1:

Is het college bekend met de Vriendenhuizen?

Zo niet, is het college bereid eens kennis te maken met deze, vrij nieuwe,organisatie?

Vraag 2:

In Velp is zo'n Vriendenhuis gerealiseerd en heeft haar bestaansrecht bewezen en het past perfect binnen het nieuwe welzijnsbeleid.

Zou het college serieus willen kijken of dit ook in Arnhem gerealiseerd kan worden?

U bent hier