h

Vrijwillige inzet is de rijkdom van de samenleving: Tonnies Huiskamer.

19 augustus 2011

Vrijwillige inzet is de rijkdom van de samenleving: Tonnies Huiskamer.

Er is al veel geschreven over het besluit van volkshuisvesting om de Huiskamer van Tonnie van den Herik te sluiten. Dit heeft veel stof doen opwaaien en gaat met verschillende emoties gepaard. Of je nu voor of tegen dit besluit bent, het is van het grootste belang om te benadrukken dat we deze belangeloze inzet, voor mensen die het minder getroffen hebben,hard nodig hebben. De SP wil ook vanuit deze invalshoek, waarover nog niets gezegd is, pleiten voor steun van dit belangrijke initiatief.

Er wordt door de gemeente steeds meer gevraagd van Arnhemmers, er moeten meer vrijwilligers komen, mensen moeten meer voor elkaar zorgen en men moet zich meer gaan inzetten voor maatschappelijke doeleinden. Kortom een verschuiving van verantwoordelijkheid van de overheid naar een groter appel op vrijwillige inzet.

Vanuit deze gedachte is de inzet van Tonnie, op eigen kracht, zonder subsidie en vanuit een warm hart en oprechte zorg voor daklozen, het voorbeeld van hoe de gemeente het graag ziet, zoals ze zelf aangegeven heeft. Zo zou vrijwilligerswerk (in haar geval levenswerk ) ook moeten zijn, vanuit een diepe motivatie een doel nastreven. En de gemeente moet zich inzetten voor vrijwilligers en niet andersom. Wie het initiatief neemt, zoals zij ook doet, neemt verantwoordelijkheid en verdient publieke waardering.

Dan kan het toch niet zo zijn,nu er een noodsituatie is en waarbij mensen "onderdak" verliezen, dat er weggekeken wordt en we horen van het stadsbestuur: "Daar gaan wij niet over, want dit is een particulier initiatief". De SP is van mening dat we over alles gaan wat zich in Arnhem afspeelt en zeker als iemand om hulp vraagt die zelf jarenlang hulp geboden heeft en nog steeds doet. Dan moet het stadsbestuur zelf het goede voorbeeld geven en een helpende hand uit steken, dan geeft ze tegelijkertijd het signaal af dat het ook bereid is te investeren in maatschappelijk nut. Er wordt alleen hulp gevraagd om mee te zoeken naar een geschikt pand, niet om geld en dat is slechts een gering verzoek in vergelijking met het verlenen van opvang vanuit De Huiskamer, al jarenlang.

De SP vindt het van belang dat de vrijheid van beleid blijft binnen de Huiskamer, dat is immers haar kracht en als ervaringsdeskundige weet Tonnie precies hoe ze met de doelgroep moet omgaan. We maken ons wel zorgen over jongeren die ook de Huiskamer bezoeken en blijven hangen zonder toekomstperspectief, we willen graag dat ze gestimuleerd worden om hulp te zoeken. De SP heeft hier al over gesproken tijdens een bezoek en dit ook aangegeven.

2011 is uitgeroepen tot Europees jaar van het vrijwilligerswerk,daarom benadrukken we nog maar eens: Vrijwillige inzet is de rijkdom van de samenleving!

Deel raad Arnhem wil opvang 'Tonnie' openhouden

ARNHEM - Vier fracties in de gemeenteraad van Arnhem, die net geen meerderheid vormen, willen dat het college van burgemeester en wethouders zich inspant om de daklozenopvang van Tonnie van den Herik in Arnhem open te houden. SP, PvdA, ChristenUnie en CDA (zeventien van de 39 zetels) vinden dat het college Van den Herik de helpende hand moet toesteken.

Ze hebben op initiatief van de SP een verzoek ingediend bij de Agendacommissie om de kwestie zo snel mogelijk in de raad te behandelen.

Volgens de vier fracties is de kwestie rond de huiskamer van Van den Herik urgent. Woningcorporatie Volkshuisvesting heeft de gebruikersovereenkomst met Van den Herik na vijf jaar beeindigd. Dat betekent dat zij de opvang begin oktober moet sluiten.

Het is Van den Herik tot op heden niet gelukt een andere plek te vinden. Wethouder Henk Kok verwacht geen problemen. Op zijn verzoek gaat Kruispunt, een inloop voor daklozen, vaker open. Maar volgens SP-raadslid Desiree Egberts werkt dat niet. "Bij navraag onder de bezoekers van Tonnie blijkt dat de meerderheid niet naar Kruispunt gaat. Zij gaan de straat weer op."

Egberts wil dat Kok alles in het werk stelt de opvang open te houden. Lukt dat niet, dan moet hij helpen bij het zoeken naar een andere plek. "Particuliere initiatieven, zoals dat van Tonnie, moeten gesteund en gestimuleerd worden. Zeker in een tijd waarin we Arnhemmers vragen zich belangeloos in te zetten voor een ander."

U bent hier