h

Hoor ik het goed?

2 oktober 2011

Hoor ik het goed?

Op 29 september jl. was ik aanwezig bij een bijeenkomst van de werkgroep Verzet tegen armoede. In deze werkgroep komen diverse organisaties en mensen samen om hun zorgen te bespreken rondom dit thema. Samen kijken ze wat er gedaan kan worden en wie wat kan betekenen.

Meestal is er ook een ambtenaar van de gemeente Arnhem bij om de laatste beleidsontwikkelingen te bespreken.

Ditmaal waren er twee ambtenaren aanwezig om een presentatie te geven over het nieuwe, nog vast te stellen, WMO-beleid met daarin in het bijzonder aandacht voor de ontwikkelingen omtrent de thuiszorg en huishoudelijke zorg.

Hun verhaal was enthousiast en ik was blij verrast! Naar aanleiding van vragen van aanwezigen gaven de verantwoordelijk ambtenaren antwoorden waar ik zeer content mee was:

 • Er worden geen uren huishoudelijk zorg afgenomen in het nieuwe beleid;
 • Er zullen goed opgeleide mensen ingezet worden op thuiszorg Maatwerk;
 • Thuiszorg Basis, de zogenaamde gemaksdiensten die door thuiszorginstanties zelf worden verzorgd, wordt niet duurder voor wie er al aanspraak op maakt;
 • De uurprijs voor thuiszorg Maatwerk wordt naar boven bijgesteld in de nieuwe aanbesteding, en tot slot:
 • Bij aanvragen wordt een nieuwe vorm van indiceren worden toegepast: het keukentafelgesprek. Een 1 op 1- gesprek bij de mensen thuis, dus niet telefonisch(!) met een goed opgeleide medewerker. Daarmee kan de werkelijke hulpvraag beter worden vastgesteld. Maatwerk dus en ook nog eens persoonlijk.
 • Het wordt dus beter?

  Eigenlijk wordt het er alleen maar beter op, ook qua kwaliteit, zei iemand uit de groep. Een conclusie die beaamt werd door de betreffende ambtenaar.

  Ik viel bijna van mijn stoel toen ik dit alles hoorde. Van blijheid natuurlijk. Maar ik had ook mijn vraagtekens. Ik ken de betreffende nota goed en heb deze zorgvuldig bestudeerd. Hierin vond ik andere keuzes terug dan in dit mooie verhaal. Zo heb ik zien staan dat de uurprijs omlaag zou gaan, dat er vermindering van zorguren zou plaatsvinden, dat indicaties vooral telefonisch plaats zullen vinden en dat het personeel maar beter ZPP-er kan worden omdat er geen werk voor ze zou zijn. Kortom: verschillende signalen.

  Sinds de positieve presentatie van de ambtenaren op 29 september ben ik goed gemutst. Het gaat allemaal goed komen. De SP gaat er dan ook vanuit dat de definitieve nota alle genoemde punten zal bevatten. En dat ie dan vastgesteld wordt!

  Was getekend,

  Desiree Egberts, SP

  U bent hier