h

Behoefte aan begeleiding, maar deze kwijtgeraakt?

2 november 2011

Behoefte aan begeleiding, maar deze kwijtgeraakt?

Dankzij een aangenomen motie van de SP, waarin we hebben gevraagd om na een jaar nog eens te onderzoeken of de mensen die hun begeleiding kwijtgeraakt zijn wel een goede structurele oplossing hebben gevonden, wordt dit nu door MEE uitgevoerd. Dit hebben we gevraagd omdat langzamerhand de vrijwilligers en de mantelzorgers die dit op zich nemen, in de problemen komen en het niet volhouden en/of de problematiek niet meer aankunnen en zich nu ook melden.

In 2009 is een wet veranderd, waardoor mensen met een beperking minder begeleiding krijgen. De gemeente Arnhem heeft toen een onderzoek laten doen, waaruit bleek dat maar weinig mensen last hadden van deze verandering. Dit kwam doordat veel van de verdwenen begeleiding werd opgevangen door de sociale omgeving en vrijwilligers.

De gemeente Arnhem wil nu nog een keer onderzoeken of dit nog steeds zo is. Het kan namelijk zijn dat mensen intussen toch in de problemen zijn gekomen maar dat niet hebben gemeld.

Heeft u geen begeleiding meer, maar merkt u toch dat u behoefte heeft aan ondersteuning? Vul dan het aanmeldformulier in. Wij kunnen samen met u bekijken of u toch nog begeleiding kunt krijgen.

Deze website is bedoeld voor mensen met een beperking die in de gemeente Arnhem wonen; mensen die behoefte hebben aan begeleiding, maar deze niet meer krijgen. Ook als u iemand kent die begeleiding nodig heeft, mag u hem of haar bij ons aanmelden. Herkent u zichzelf in een van de onderstaande profielen? Dan kunt u zich aanmelden.

  • Ouderen met beginnende ouderdomsklachten zonder duidelijke diagnose
  • Ouderen met beginnend geheugenverlies en/of concentratiestoornissen
  • Eenzame ouderen zonder partner of vrienden
  • Thuiswonende ouderen met beginnende dementie
  • Invalide volwassenen die moeite hebben met zichzelf te verzorgen
  • Invalide volwassenen en een psychische beperking
  • Chronische psychiatrische patienten in de maatschappelijke opvang
  • Stabiele psychiatrische patienten die niet zelfstandig kunnen functioneren

U bent hier