h

Evaluatie collectieve ramenwasservice roept veel vragen op

12 juni 2014

Evaluatie collectieve ramenwasservice roept veel vragen op

door anette Beumer

ramen wassen
SP raadslid Desiree Egberts heeft het college van B en W vragen gesteld over de collectieve ramenwasservice ‘op ooghoogte’, een projectplan dat op 1 april (geen grap) 2013 van start ging.Doelstelling van het project is mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt te helpen aan werk door hen ramen te laten lappen van mensen die recht hebben op thuiszorg. Egberts heeft vragen gesteld na aanleiding van een evaluatie van het projectplan daterend van oktober 2013. Uit deze evaluatie, waar zij onlangs de hand op wist te leggen, blijkt dat het project in de verste verte nog niet de verwachtingen waarmaakt. Dat weerhoudt de gemeente echter niet om verder te gaan met het projectplan dat in eerste instantie als proef is opgezet. Enkele conclusies uit de evaluatie zijn: “De opzet van het project is kleinschalig, kost relatief veel tijd van de deelnemende partijen en levert werk op voor een heel beperkt aantal mensen. In financiële termen is het project nog niet geslaagd.” Desiree Egberts wil van verantwoordelijk wethouder Kok (GroenLinks) weten hoeveel mensen er nou precies aan het werk zijn via de collectieve ramenwasservice en hoeveel mensen er na een half jaar zijn uitgestroomd naar betaald werk. Het valt echter op dat er veel sprake is van uitval en verzuim bij de deelnemers van de collectieve ramenwasservice. Uit de evaluatie blijkt ook dat er aannames zijn gedaan die moeten worden herzien. Egberts wil weten welke dat precies zijn, welke moeten worden herzien en of dit van tevoren niet beter kon worden ingeschat.

Thuiszorgorganisaties geven aan dat het projectplan veel administratieve rompslomp oplevert, terwijl men daar juist vanaf wilde. Desiree wil van B en W weten welke organisaties meedoen aan het project aangezien in het aanbestedingsdocument staat dat zij alle 4 mee moeten doen. Ook over de financiële kant is onduidelijkheid. De thuiszorgorganisaties krijgen voor de collectieve dienst een uurtarief van € 19,90 euro. Welk bedrag hiervan naar Presikhaaf Bedrijven gaat is niet bekend. De ramenwasservice moest een kostenbesparing opleveren doordat de vaste huishoudelijke hulp bij elke cliënt 5 minuten per week minder aanwezig is. Thuiszorgorganisaties en medewerkers zien dit als weglekken van financiële middelen en arbeid. De SP heeft al eerder haar ongenoegen geuit over dit project omdat het pure verdringing van werk is.

Inmiddels blijkt dat bij alle cliënten van de thuiszorg 5 minuten hulp is afgetrokken, dit terwijl niet iedereen de raamwasservice heeft. Ook aan de uitvoering van de raamwasservice schort het een en ander. De huishoudelijke hulp is volgens het aanbestedings-document degene die de inzet van de collectieve ramenwasservice moet regelen. Dat is een lastige taak aangezien de planning vaak niet up to date is en veranderingen niet op tijd worden doorgegeven. Medewerkers in de huishoudelijke zorg hebben bij SP raadslid Egberts aangegeven dat het voor cliënten niet duidelijk is wanneer de ramenlappers komen en of men is geweest. De rekening komt uiteindelijk wel bij deze medewerkers terecht want de 5 minuten worden wel van hun werktijd afgetrokken. Uit navraag blijkt ook dat de mensen van de collectieve ramenwasservice met z'n tweeën komen, terwijl de huishoudelijke zorg de taak in zijn of haar eentje deed. Een ander praktisch probleem is dat de mensen van de ramenwasservice niet door het huis of het appartement mogen. Flatbewoners hebben daarom pech en krijgen dus alleen schone ramen aan de voorkant. Egberts vraagt zich ernstig af waarom het college het prima vind om een inefficiënte werkwijze door te zetten. Zij heeft dan ook twijfels over de betrokkenheid van cliënten en medewerkers bij de evaluatie van het project. Alles wijst er volgens haar op dat hen weinig tot niets is gevraagd over hun ervaringen. Kortom: wordt vervolgd.

U bent hier