h

Wethouder Kok positief over motie buurtrechten

28 oktober 2014

Wethouder Kok positief over motie buurtrechten

Wethouder Henk Kok van onder meer wijkzaken heeft positief gereageerd op de motie “Buurtrechten/Buurtwet: het recht om uit te dagen, te bieden en te bouwen”. De Arnhemse SP diende deze motie maandag 27 oktober in bij de behandeling van de gemeentelijke begroting. Dit deed de SP samen met GroenLinks, D66, CDA en Zuid Centraal.

In de motie pleit de Arnhemse SP voor meer zeggenschap en meer rechten voor burgerinitiatieven. De partijen baseren de motie op de Britse Localism Act uit 2012. De partijen vinden dat in wijken, buurten en andere georganiseerde verbanden burgers meer zeggenschap moeten krijgen om vorm te kunnen geven aan hun eigen lokale gemeenschap. Burgerinitiatieven worden op die manier gestimuleerd. De gemeente kan, waar nodig, dergelijke initiatieven faciliteren.

Burgers zouden bijvoorbeeld een voorstel kunnen maken om vormen van publieke dienstverlening te gaan uitvoeren als zij vinden dat ze het beter en/of goedkoper kunnen doen. Een groep burgers kan (gebieds-) ontwikkelingsplannen maken op buurtniveau en daarvoor via een vereenvoudige procedure toestemming van de gemeente krijgen. Een groep burgers kan een bod doen op een gebouw of een stuk grond dat een bepaalde waarde heeft voor de buurt, maar nog in bezit is van de gemeente. De gemeente moet deze burgers de gelegenheid bieden om een bod uit te werken en vervolgens ook het bod serieus in overweging nemen. Wethouder Kok onderschrijft de strekking van de motie. Wel gaf hij aan dat hij niet in kan gaan op het verzoek om voor 1 juni 2015 met een uitwerking te komen. Kok: “Juni is niet haalbaar en daarom stel ik voor om het proces in twee stukken te knippen. Zo kunnen wij in het voorjaar gaan discussiëren over de kaders. In de loop van 2015 kunnen wij een definitief voorstel voor buurtrechten opstellen”.

SP raadslid en initiatiefnemer van de motie, Desiree Egberts, is blij met de toezegging van de wethouder en gaat het voorstel van Kok verwerken in de motie. De motie wordt tijdens de Politieke Maandag van 3 november in stemming gebracht.

Door: Anette Beumer

U bent hier