h

Wel extra geld nog steeds geen station

20 december 2009

Wel extra geld nog steeds geen station

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 14 december heeft de Arnhem besloten nog â¬4,5mlj beschikbaar te stellen. Alleen de SP stemde tegen en heeft daar goede argumenten voor. Zo heeft de hal die nog gerealiseerd moet worden geen andere functie dan entreegebouw. De bouw is ingewikkeld en dat kan extra financiële en vertragende risico's hebben. Dat er nu extra geld is betekend nog niet dat het gebouwd gaat worden. De aanbesteding van het werk gebeurd pas in de tweede helft van 2010. Het kan dan zo maar zijn dat er voor het nu beschikbare geld geen bouwer gevonden kan worden. Hieronder de bijdrage van de Arnhemse SP tijdens de behandeling.

picgerrie
Zie ook:

U bent hier