h

Doe als Dresden

18 februari 2014

Doe als Dresden

Net als Arnhem is ook Dresden in de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd. Na de val van de muur is men daar stap voor stap weer begonnen aan het verwijderen van de DDR-stedenbouw en het herstel van de vooroorlogse stad. De Frauenkirche werd herbouwd en het omliggende gebied werd in een historische stijl heringericht. Hierdoor kreeg Dresden een historische uitstraling en trekt de stad steeds meer toeristen. Laat Arnhem een voorbeeld nemen aan deze stad aan de Elbe: herstel het gebied tussen kerk en Rijn in oude glorie!

Door Gerrie Elfrink, lijsttrekker van de SP

Slag om Arnhem

Arnhem werd in de oorlog zwaar getroffen. Veel panden gingen verloren tijdens de Slag om Arnhem. Vooral de zuidelijke binnenstad werd ernstig beschadigd. Ook na de oorlog werden veel historische gebouwen gesloopt. Iets dat we ons nu bijna niet meer kunnen voorstellen. In het hart van de binnenstad bleven gelukkig veel gebouwen behouden. Daardoor kunnen we tot op de dag van vandaag genieten van onze historische binnenstad. Een historische binnenstad maakt een stad aantrekkelijk. Iets dat we niet alleen moeten koesteren maar waar mogelijk zelfs moeten herstellen.

 

Arnhemse binnenstad in 1938De Arnhemse binnenstad in 1938

Wederopbouw

Na de oorlog werd de zuidelijke binnenstad heropgebouwd vanuit een vooruitgangsgedachte. Er werd afscheid genomen van de vooroorlogse periode. Het stedenbouwkundig plan uit die tijd voldoet echter al decennia niet meer. Er is te veel openbare ruimte, waardoor mensen zich niet prettig voelen. Er is te weinig samenhang tussen gebouwen. Tussen de historische binnenstad en Rijn zijn letterlijk barrières opgeworpen.

Het winderige en lege kerkplein is het bekendste voorbeeld. En wie het waagt om over te steken, stuit letterlijk op een muur die de voortgang richting Rijn belemmerd. Ook de inrichting van de openbare ruimte is chaotisch en weinig vriendelijk.

Schetsplan Rijnboog

Na het schrappen van de haven en de hoogbouw uit het Masterplan Rijnboog in 2010 is in samenspraak met de bevolking een nieuw schetsplan voor dit gebied gemaakt. Dit schetsplan werd door een overgrote meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. En het plan kan ook buiten de raad rekenen op veel draagvlak. In dit schetsplan wordt in feite teruggegrepen op de situatie van vóór de oorlog. De lange lijnen naar de Rijn, zoals die voor de Slag om Arnhem bestonden, worden hersteld. Ook de Jansbeek gaat weer door de binnenstad stromen om bovengronds uit te monden in de Rijn. Het kerkplein wordt weer bebouwd om plaats te maken voor de straten van weleer. De markt verhuist weer naar de Markt, net als vroeger.

Herstel in oude luister

De architectuur voor deze herbouw is nog niet vastgelegd. Maar het ligt voor de hand om ook hier terug te grijpen op de situatie van voor de oorlog. Historiserende bebouwing brengt de originele uitstraling en sfeer weer terug. De twee geplande bouwblokken op het Kerkplein, de westzijde van de Rodenburgstraat en de oostzijde van de Nieuwstraat moeten een architectuur krijgen, ontleend aan het historische Arnhem. Dit betekent dat ook het stuk Rijnkade, waar eerder het kunstencluster bedacht is, in oude luister kan worden hersteld.

Het Paradijs is het bewijs

Historiserende bebouwing in de binnenstad kan op veel draagvlak rekenen. Het Paradijs is daarvan het bewijs. In dit deelgebied van Rijnboog wordt al teruggegrepen op de historische situatie. Het plan voor het Paradijs is alom geprezen en kan rekenen op veel draagvlak onder de bevolking. Zelfs het altijd kritische Stadsschoon liet zich er lovend over uit. Het is ook geen toeval dat uitgerekend dit deelgebied, ondanks de crisis, inmiddels in uitvoering is.

Omarm de Eusebius en onze geschiedenis

De Eusebiuskerk is na de oorlog herbouwd. Maar in de huidige situatie maakt het plein een desolate indruk van een leeg en winderig plein. Na herstel van het oorspronkelijke stratenpatroon wordt de Eusebiuskerk weer door de stad omarmt. En op haar beurt kan de kerk de geschiedenis van de stad omarmen. Door de komst van het museum over de Slag om Arnhem gaat dit gebeuren. Net als in Dresden komen mensen dan naar onze stad om te genieten van de (herstelde) historische binnenstad en om te leren van haar (oorlogs)geschiedenis. Doe als Dresden. Omarm onze geschiedenis!

Frauenkirche Dresden

De Frauenkirche in Dresden

U bent hier