h

SP stelt schriftelijke vragen over atelierwoningen

2 oktober 2010

SP stelt schriftelijke vragen over atelierwoningen

De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad veel werk gemaakt van het uitbreiden van het aantal ateliers en atelierwoningen in Arnhem. Er zou meer woon- en werkruimte voor kunstenaars moeten worden gerealiseerd.

Tot zomer 2009 hebben op het Saksen Weimar-terrein jarenlang vele kunstenaars gewoond en hun werk kunnen uitvoeren. Vanwege de op handen zijnde herontwikkeling van dit gebied hebben de kunstenaars dit gebied moeten verlaten. Vervolgens zijn door de HOD (Huis Oppas Dienst) nieuwe tijdelijke bewoners in de voormalige woningen van de kunstenaars gehuisvest. Echter, deze bewoners zitten daar nu al een tijd en zullen daar naar alle waarschijnlijkheid ook nog wel een tijd blijven zitten, terwijl de voormalige bewoners op andere locaties in de stad zijn gehuisvest, waar de huisvesting zeker niet beter van kwaliteit is. Kortom, het moment van herhuisvesting van kunstenaars zou dus beter moeten aansluiten bij moment van ontwikkeling van een gebied.

Verder is het helder dat het vergroten van aanbod aan ateliers en atelierwoningen lastig van de grond komt. Van de kansrijke initiatieven die in 2008 benoemd zijn, zijn er nog maar weinig daadwerkelijk omgezet tot atelierwoningen, terwijl de nood voor deze doelgroep alleen maar hoger wordt.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Op welke termijn komt het Saksen Weimar-gebied tot herontwikkeling om daar ook voor de doelgroep kunstenaars tot definitieve huisvesting te kunnen komen?
  2. Wat is het beleid van het huidige college ten aanzien van het ledigen van de woningnood voor kunstenaars?
  3. Kan het college bij toekomstige projecten de herhuisvesting van deze doelgroep beter timen, door hen zo lang mogelijk op de locatie gehuisvest laten en zo min mogelijk gebruik maken van de invulling door anti-kraak?
  4. Op welke termijn kan de Raad inzicht krijgen in de status van alle kansrijke initiatieven zoals die destijds door de Raad en College zijn benoemd?

Namens de SP- en PvdA-fractie,

U bent hier