h

Maatwerk voor gezinnen in onwenselijke woonomstandigheden

13 maart 2015

Maatwerk voor gezinnen in onwenselijke woonomstandigheden

De Arnhemse gemeenteraad heeft maandag 9 maart unaniem ingestemd met het voorstel van B en W met betrekking tot gezinnen in onwenselijke woonomstandigheden. Het gaat hierbij om gezinnen met tal van problemen zoals huurachterstand, overlast en vooral schuldenproblematiek. Het college van B en W kiest in het voorstel voor een individuele maatwerk-oplossing. In Arnhem is een heel netwerk opgezet om mensen met problemen te volgen en te begeleiden. Toch ontstaan er situaties waarin mensen opgevangen moeten worden. In sommige gevallen gaat het om gezinnen. Toch heeft Arnhem in 2014 ruim 100 huis-uitzettingen gekend. SP-raadslid Paul Kusters pleit er voor om eerder en meer bij te sturen en dit soort situaties te voorkomen. Dat vraagt vooral om een echt pro-actief beleid van de wijkteams. En, als het dan toch misgaat, om een goede doorstroom bij de opvang.

Gezinnen op campings

De SP vindt het belangrijk dat gezinnen met kinderen zoveel mogelijk in een alledaagse omgeving worden opgevangen. De SP zet vraagtekens bij het feit dat de gemeente mensen op een camping gedoogd. Paul Kusters: “Het woord camping is verbonden aan vrije tijd en ontspanning. En is daardoor misleidend. Het vormt een gordijn waarachter ongewenste leefomstandigheden veel te lang voortduren, zeker daar waar het kinderen betreft. Het streven moet zijn om, waar mogelijk, de doorstroom vanuit de camping te bevorderen. De SP zou graag zien dat de wethouder hier extra aandacht aan besteedt.” Wethouder Henk Kok beloofde op de vraag van de SP: “Op het moment dat wij signalen krijgen dat mensen op een camping verblijven en dat dit toch een probleem is, dan moeten wij doorpakken en is een ander soort huisvesting nodig.”

Belang omwonenden 

De SP vindt het belang van het gezin in een crisissituatie groot. Het belang van de omwonenden moet ook niet over het hoofd worden gezien. SP-raadslid Paul Kusters ziet graag dat er duidelijke criteria worden opgesteld voor het gezin én voor de omwonenden. De wethouder gaf aan niet van plan te zijn om uitgebreid met de buurt te gaan communiceren over de plaatsing van een gezin of individu met een problematische achtergrond. Dit om onrust in de buurt te voorkomen en vanwege afspraken met zorginstellingen.

Daklozen in noodsituatie

De SP wil de aandacht ook graag richten op een andere groep die te maken heeft met zogenaamde onwenselijke woonomstandigheden: de daklozen. In de ogen van de SP is er bij daklozen ook sprake van een noodsituatie. De SP vraagt zich dan ook af of er op korte termijn voor de daklozen in de gemeente een vergelijkbare constructie als met de gezinnen opgezet kan worden. Deze raad wacht namelijk ook al geruime tijd op een goed voorstel van de wethouder in deze kwestie. “Ik heb in het verleden al eens gezegd dat wij een clustering proberen te realiseren van een aantal doelgroepen. Mensen in het kader van de brood-bad-bed regeling, asielzoekers en MOE-landers. Mensen die 's winters wel opvang hebben en zomer's niet. En zwerfjongeren.” Wethouder Kok vertelde dat de gemeente met zwerfjongeren duur uit is. “Zes zwerfjongeren, waar twee toezichthouders op zitten, dat is onbetaalbaar duur. Wij zijn op zoek naar een mogelijkheid om de groepen, weliswaar gescheiden, maar zodanig op te vangen dat je daarmee kostenbesparend aan de slag kunt gaan.” Onbegrijpelijk, vindt de Arnhemse SP deze uitspraak van de wethouder. De SP heeft niet voor niets gestreden voor aparte opvang voor jongeren. Kwetsbare jongeren moeten immers beschermd worden tegen invloeden van bijvoorbeeld verslaafde daklozen. Daarom houdt de SP de vervolgstappen nauwlettend in de gaten. Wethouder Kok beloofde om in april met een voorstel te komen. Het gaat hierbij wel om een tijdelijk voorstel. Voor een definitief voorstel gaf Kok aan zeker een jaar nodig te hebben.

Ieder mens heeft recht op huisvesting

Het kan natuurlijk voorkomen dat de plaatsing en begeleiding van mensen minder succesvol blijkt te zijn. De SP vraagt zich af wat er dan met deze mensen gebeurt. In het voorstel staat namelijk dat: “Als een gezin, gedurende een traject, niet (meer) aan de genoemde voorwaarden wil meewerken, dit betekent dat men geen gebruik (meer) kan maken van deze woonvoorziening.” Ieder mens heeft recht op huisvesting, dat staat immers in artikel 25 van de universele verklaring van de rechten van de mens. Wethouder Kok reageerde stellig: “Dan houdt het voor de gemeente even op. Dan moeten die mensen echt op zoek in hun eigen netwerk.”

Door: Anette Beumer

 

U bent hier