h

Armoede

14 september 2015

Daklozen in bossen rondom Arnhem

In diverse media (o.a. Elsevier, de Stentor, de Gelderlander), zijn afgelopen weken artikelen verschenen over daklozen die in toenemende mate verblijven in de bossen, rondom Arnhem en op de Veluwe. Ook het Trimbos instituut, dat op verzoek van staatssecretaris Van Rijn een quickscan opstelde, is kritisch over deze situatie. In 2013 rapporteerde het Instituut al uitgebreid over de daklozen. Het betreft hier onder andere ‘nieuwe’ daklozen, mensen met vaak door de crisis ontstane financiële problemen, die geen beroep kunnen of willen doen op de bestaande hulp en opvangmogelijkheden.

Lees verder
13 maart 2015

Maatwerk voor gezinnen in onwenselijke woonomstandigheden

De Arnhemse gemeenteraad heeft maandag 9 maart unaniem ingestemd met het voorstel van B en W met betrekking tot gezinnen in onwenselijke woonomstandigheden. Het gaat hierbij om gezinnen met tal van problemen zoals huurachterstand, overlast en vooral schuldenproblematiek. Het college van B en W kiest in het voorstel voor een individuele maatwerk-oplossing. In Arnhem is een heel netwerk opgezet om mensen met problemen te volgen en te begeleiden. Toch ontstaan er situaties waarin mensen opgevangen moeten worden. In sommige gevallen gaat het om gezinnen. Toch heeft Arnhem in 2014 ruim 100 huis-uitzettingen gekend. SP-raadslid Paul Kusters pleit er voor om eerder en meer bij te sturen en dit soort situaties te voorkomen. Dat vraagt vooral om een echt pro-actief beleid van de wijkteams. En, als het dan toch misgaat, om een goede doorstroom bij de opvang.

Lees verder
26 augustus 2014

Armoedestrijd als politieke missie

Vandaag in de Gelderlander een interview met SP raadslid Desiree Egberts over armoede.

Lees verder

U bent hier