h

Hogere inschaling thuiszorgmedewerkers niet volgens afspraak uitgevoerd

8 september 2016

Hogere inschaling thuiszorgmedewerkers niet volgens afspraak uitgevoerd

Om ons heen hebben andere gemeenten enorm bezuinigd op de huishoudelijke hulp waarbij  veel thuiszorgmedewerkers op straat werden gezet. De Arnhemse SP is er trots op dat zij als één van de weinige gemeenten in het coalitieakkoord afspraken heeft gemaakt over een hoger salaris van de thuiszorgmedewerkers: inschaling in FWG (Functie Waarderingsschaal Gezondheidszorg) 15 in plaats van 10.  

Hulp bij huishouden (Hbh) houdt meer in dan het uitvoeren van huishoudelijke taken. Daar hoort dan ook een hoger salaris bij. Een belangrijke taak is de signalerende functie. Als er bijvoorbeeld iets is veranderd aan de situatie van de inwoner kan dit op tijd worden gemeld bij de zorgverleners. Denk bijvoorbeeld aan vaker vallen, verwaarlozing of vergeetachtig worden. Hierdoor kan door de thuiszorg of huisarts snel actie worden ondernomen. Zeker nu mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis moeten blijven wonen is dit belangrijk.

29 Juni 2015 werd het raadsvoorstel aangenomen met deze salarisafspraak per 1 februari 2016. Ook in het coalitieakkoord “Met de stad” heeft de SP ervoor gezorgd dat dit duidelijk werd vastgelegd. Een hogere schaal  geeft  meer mogelijkheden om door te groeien.

De SP ontving vanaf begin dit jaar diverse signalen vanuit thuiszorgmedewerkers dat zij niet het hogere basissalaris ontvingen waar zij recht op hebben. De gemeente betaalt  aan de thuiszorgorganisaties sinds februari wel het afgesproken hogere tarief. Thuiszorgorganisaties hebben dus genoeg geld om de personeelsleden uit te betalen. Over het niet nakomen van deze afspraak stelde gemeenteraadslid Paulien Lunter van de SP op 21 maart al vragen aan wethouder Haga. Vervolgens ging de wethouder in gesprek met de thuiszorgorganisaties en zei in april dit jaar dat nu volgens afspraak werd uitbetaald.

Toch bleef de SP signalen uit het werkveld ontvangen dat dit niet het geval was. Daarom vroeg de SP in juli aan de wethouder te zorgen voor de afgesproken uitbetaling met terugwerkende kracht vanaf februari 2016 en inzage in het contract van de gemeente met de thuiszorgorganisaties. De looneis bleek hier niet duidelijk in te staan. Eind juli heeft de wethouder een brief naar de betrokken thuiszorgorganisaties geschreven. Daarin vraagt zij de medewerkers met terugwerkende kracht uit te betalen volgens de juiste schaal. Zij heeft daarnaast beloofd dat het coalitieakkoord wordt uitgevoerd en dat alle medewerkers de salarisschaal krijgen waar zij recht op hebben.

WIST U DAT ...

  • De afspraken die gemaakt zijn bij het keukentafelgesprek door de wijkcoach op papier gezet moeten worden zodat u precies weet wat er is afgesproken?
  • U dan kunt tekenen voor akkoord en niet moet tekenen als u het er niet mee eens bent?
  • U nogmaals een aanvraag kan doen bij de gemeente als u het er niet mee eens bent?
  • U kunt vragen om een “beschikking” als u het niet eens bent met de afspraken?
  • U alleen bezwaar kunt maken tegen een WMO-indicatie als u een beschikking heeft?
  • U, gratis, een onafhankelijke cliëntondersteuner van Zorgbelang Gelderland kunt vragen bij uw keukentafelgesprek? Bel 026-2020620
  • Zorgbelang u ook kan ondersteunenen bij een klachten- en beroepsprocedure?

Wist u ook dat de SP zich flink heeft ingezet voor gratis onafhankelijke clientondersteuning bij het keukentafelgesprek en informatie daarover aan de inwoners, en dat Zorgbelang nu een enorme toename in vraag naar ondersteuning meldt sinds 2015?

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier