h

Visie wijkverpleegkundige: niets nieuws onder de zon

28 juni 2014

Visie wijkverpleegkundige: niets nieuws onder de zon

In een artikel over de wijkgezondheidsteams in de Gelderlander van 25 juni 2014 wordt de suggestie gewekt dat de PvdA een nieuwe visie heeft ten aanzien van de wijkverpleegkundige binnen de gebiedsteams. Deze zogenaamde nieuwe visie is dat de wijkverpleegkundige bij uitstek thuishoort in de gebiedsteams. Uit het artikel blijkt dat de PvdA kennelijk niet op de hoogte is van het feit dat hier al langer aan wordt gewerkt. Overigens is de SP wel blij dat zij hierin wordt gesteund!

Na de zomer van 2013 zijn op twee locaties de proeftuin 'wijkgezondheidsteam' gestart. SP raadslid Paulien Lunter maakt hier als praktijkverpleegkundige vanuit de huisartsenpraktijk deel van uit. Het gaat om de wijkgezondheidsteams in de wijken Geitenkamp en Presikhaaf. In deze teams zijn 4 disciplines vertegenwoordigd: de praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige, de huisarts, een ouderenadviseur vanuit de SWOA én de wijkverpleegkundige. Deze wijkverpleegkundige heeft een vrije regelruimte zonder CIZ-indicatie. De zorg die nodig is wordt zodoende sneller gesignaleerd en gerealiseerd: een goede ontwikkeling dus qua kosten met behoud van kwaliteit en zorg.

Per 1 januari 2015 komen er voor de hele stad 8 gebiedsteams voor volwassenen en 8 voor jeugd. Het doel van de gebiedsteams is om Arnhemmers te ondersteunen bij hun zelfredzaamheid, die te versterken en waar nodig hulp en ondersteuning te organiseren. Daarom wordt er ook vaart achter gezet om te onderzoeken hoe de wijkgezondheidsteams kunnen functioneren binnen de gebiedsteams. Niets nieuws dus! SP raadslid Paulien Lunter heeft in de tussenevaluatie van maart 2014 de wens geuit om de wijkgezondheidsteams uit te breiden met onder andere case-managers dementie. In de afgelopen jaren is namelijk een intensieve en efficiënte cliëntgerichte samenwerking ontstaan tussen de praktijkverpleegkundige, de case-manager dementie en de thuiszorgorganisaties Buurtzorg, Groot Gelre en STMG. Daardoor is het mogelijk dat dementerenden, samen met hun mantelzorgers, langer en veilig thuis kunnen blijven wonen. Dit is niet alleen een wens van de overheid maar ook zeer zeker van de dementerende zelf. Gezien het oplopend aantal dementerenden is deze samenwerking een absolute noodzaak. De komende tijd gaat de gemeente samen met zorgverzekeraar Menzis kijken naar de financieringsmogelijkheden. De SP zal zich hard blijven maken voor de zorg!

U bent hier