h

Schending privacy?

10 februari 2016

Schending privacy?

Niet-openbare stukken stonden 1 februari j.l. door een fout op de openbare website van de gemeente Arnhem. Deze fout is per toeval ontdekt. De SP vindt het van groot belang dat de privacy van Arnhemmers altijd goed beschermd is. De SP wil daarom weten waarom informatie ongewenst openbaar kan worden. Er zijn immers strenge afspraken gemaakt in de gemeenteraad (en in de wet). Daarom heeft de SP vragen aan het college gesteld.

De SP vindt het van groot belang dat de privacy van alle inwoners van Arnhem gewaarborgd is. Zeker nu de gemeente ook de beschikking heeft over zorggegevens zoals bijvoorbeeld uit de jeugdzorg. Een jaar geleden stelde gemeenteraadslid Paulien Lunter ook vragen over de waarborging van privacy.  De SP wilde toen weten hoe de privacy geregeld is in relatie tot het uitwisselen van (zorg)gegevens binnen de wijkteams.

De gemeente heeft kunnen achterhalen dat het document vanuit zeven computers is benaderd, waarvan zes binnen het domein van de gemeente Arnhem. De SP wil nu van het college weten of het op 1 februari  ging om privacygevoelige informatie. Hoe kan niet-openbare informatie toch op een openbare gemeentelijke website terechtkomen? Hoe heeft het college gehandeld en wat het college eraan gaat doen om herhaling te voorkomen?

De SP is benieuwd naar de antwoorden van het college van burgemeester en wethouders.

U bent hier