h

Boodschappen in huis?

23 maart 2016

Boodschappen in huis?

Nog steeds zijn er geen alternatieven om de boodschappen in huis te krijgen als de HHT (huishoudelijke hulp toelage; 5 euro/uur) te duur is. Voor mensen met een smalle beurs en kleine huishoudens (1 persoon) is thuisbezorgen door de supermarkt geen optie.

Eind november 2015 heeft de SP vragen gesteld over de boodschappen, waarbij hoofdvraag was of de wethouder kon garanderen dat er voor iedereen een oplossing is gevonden. Er kwamen geen klachten bij de wethouder binnen en dus ging men ervan uit dat het geregeld is. Dit blijkt echter niet het geval te zijn; men meldt zich regelmatig bij de SP met vragen en klachten en niet bij de wethouder.

Op verzoek van de SP gaat wethouder Haga nu uitzoeken of en welke alternatieven er in de wijken inmiddels zijn ontwikkeld. Niemand zou zonder boodschappen komen te zitten. Op basis van deze belofte van wethouder Kok heeft de meerderheid van de gemeenteraad vorig jaar ingestemd met deze maatregel. Er zou op maat gekeken worden naar oplossingen. Dit is niet gebeurd, omdat er geen alternatief is. De wijkcoaches staan dan ook met hun rug tegen de muur. De SP gaat door met actie totdat iedereen die hier recht op heeft de boodschappen thuisbezorgd krijgt.

U bent hier