h

Thuiszorgmedewerkers krijgen eindelijk met terugwerkende kracht meer uitbetaald, dankzij de SP!

21 december 2016

Thuiszorgmedewerkers krijgen eindelijk met terugwerkende kracht meer uitbetaald, dankzij de SP!

De SP vindt dat thuiszorgmedewerkers belangrijk werk doen. Daarnaast vindt de SP ook de
kwaliteit van thuiszorg belangrijk. Daarom zijn de medewerkers de afgelopen maanden bijgeschoold en is hun functie uitgebreid met een signalerende taak. De SP heeft dit vastgelegd in het coalitieakkoord. Daar hoort een hoger salaris bij en dat is ook vast gelegd in dit akkoord.

Ondanks dat de gemeente Arnhem de thuiszorgorganisaties een hoger bedrag betaalde, kregen de werknemers niet altijd een hoger salaris uitbetaald. De SP kreeg signalen hierover vanuit
medewerkers en is naar aanleiding hiervan een onderzoek gestart.

Naar aanleiding van de diverse vragen die Paulien Lunter hierover stelde aan wethouder Haga hebben er meerdere gesprekken plaatsgevonden met deze thuiszorgorganisaties. Het resultaat van deze gesprekken is dat alle medewerkers met terugwerkende kracht vanaf februari 2016 het hoger afgesproken uurtarief uitbetaald krijgen. Daarnaast geven de thuiszorgorganisaties aan dat alle betrokken medewerkers indien nodig, zijn bijgeschoold en per 1 januari 2017 zullen worden ingeschaald in de hogere schaal, namelijk functiewaarderingsschaal (FWG) 15.

U bent hier