h

Zorgfraude onacceptabel; beter voorkomen dan genezen! De SP zit er bovenop!

18 september 2017

Zorgfraude onacceptabel; beter voorkomen dan genezen! De SP zit er bovenop!

In Nederland komt fraude met het Persoons Gebonden Budget (PGB) regelmatig voor.  Net als de SP vindt ook de gemeente Arnhem dat zorgfraude keihard aangepakt moet worden. De gemeente Arnhem doet dat echter pas NA melding van slachtoffers. De SP vindt dat fraude VOORAF moet worden voorkomen.  

SP-gemeenteraadsleden Paul Kusters en Paulien Lunter zitten boven op zorgfraude. Zo zijn er in juli schriftelijke vragen aan het college gesteld naar aanleiding van ernstige signalen van fraude bij zorgorganisatie “De Zorgdrager”.  Het college heeft aangifte tegen de Zorgdrager gedaan. Inmiddels is de Zorgdrager failliet. De gemeente heeft voor vrijwel alle betrokken bewoners vervangende woonruimte gevonden.  Uit de antwoorden van de vragen bleek dat de kwaliteitseisen die gesteld worden aan organisaties niet gelden voor PGB-aanbieders. Maar juist daar is de kans op fraude groot! 

Ook heeft de gemeente Nijmegen aangifte van fraude gedaan tegen 'De Rigtergroep", een organisatie voor begeleid wonen. Nijmegen heeft het contract per direct gestopt. In Arnhem wonen ruim 40 mensen onder begeleiding van deze Rigtergroep. De SP heeft daarom aan het college schriftelijk gevraagd of zij naar aanleiding van deze fraudezaak onderzoek gaat doen naar de Rigtergroep in Arnhem. Ook wil de SP weten of het college bereid is om ook kwaliteitseisen te stellen aan PGB-aanbieders. Het gaat duidelijk niet om een incident. Er moet echt wat gebeuren; het kan niet zo zijn dat er nog meer inwoners gedupeerd worden.

De vragen en de beantwoording zijn te vinden via de site van de Gemeente Arnhem.

U bent hier