h

TOEZEGGING WETHOUDER MELDPUNT ZORGFRAUDE

1 november 2017

TOEZEGGING WETHOUDER MELDPUNT ZORGFRAUDE

Maandag 23 en 30 oktober jl heeft de gemeenteraad vergaderd over de begroting. Wat het thema zorg betreft heeft Paulien Lunter er namens de SP 1 actueel punt uitgelicht, dat wat ons betreft extra aandacht verdient: ZORGFRAUDE!

Waar het om gaat is het voorkomen van misbruik van PGB (Persoons Gebonden Budget) -gelden door organisaties, die doen alsof ze opkomen voor de zorgbehoevende medemens, maar door het bieden van minimale zorg er maximaal aan verdienen. In zo’n situatie krijgen mensen dus niet de zorg waar ze recht op hebben, want dat geld verdwijnt in de zakken van de aanbieder.

In 2016 constateerde de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) samen met het Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), een aantal gemeenten, zorgverzekeraars en de politie (KLPD) dat het grootste risico op fraude met een PGB bij de aanbieders van zorg zit. Naar aanleiding van meldingen en daarop volgend eigen onderzoek heeft de SP de afgelopen maanden regelmatig het onderwerp zorgfraude aan de orde gesteld. Ons college vindt net als de SP dat zorgfraude keihard moet worden aangepakt. Door verschillende vragen van de SP over zorgfraude worden zorgorganisaties niet meer zomaar op de gemeentelijke website geplaatst. Daarnaast is de gemeente Arnhem een fraude opsporingsteam gestart. Het college vindt het echter te ver gaan om op basis van kwaliteitscriteria Pgb-aanbiedende organisaties vooraf te screenen en daarmee preventief te werk te gaan, zo liet het weten in reactie op vragen van de SP. Voor een aanbesteding zouden de criteria te beperkend zijn. Maar gaat het hier nu om de organisaties of om de PGB-behoevende zorgafhankelijke, en vaak kwetsbare, inwoners???? Laten we liever de zaak eerst ontsporen of proberen we frauduleus handelen te voorkomen???

Het veelvuldig aankaarten van mogelijke frauduleuze praktijken blijkt effectief. Recent heeft de gemeente Arnhem een fraudeopsporingsteam gestart. De SP is samen met Arnhem Centraal met hen  in gesprek gegaan. Dit team staat positief tegenover een centraal meldpunt waar iedere inwoner melding kan maken van fraude in de zorg. Net zoals er meldpunten zijn voor andere zaken in de gemeente, tot aan een scheefliggende stoeptegel toe. Het is de bedoeling dat het fraudeopsporingsteam met de verkregen informatie een helder beeld krijgt van de situatie en preventief en gericht te werk kan gaan. Op dit moment weten inwoners namelijk niet waar ze zich kunnen melden voor zorgfraude. Zij wenden zich tot bv politieke partijen als de SP. Dit gebeurt dan vaak anoniem uit angst voor maatregelen vanuit de zorgaanbieder. De SP gaat uiterst zorgvuldig en discreet met deze meldingen om. De SP wil:

  • Onze inwoners beschermen tegen fraude
  • Dat onze inwoners de zorg krijgen waar ze recht op hebben
  • Dat onze inwoners discreet en veilig melding van misstanden kunnen doen
  • Dat misbruik van gemeenschapsgeld wordt voorkomen en waar mogelijk bestraft

In antwoord op de concept-motie die de SP samen met Arnhem-Centraal indiende deed wethouder Leisink op 30 oktober jl de toezegging dat er op korte termijn een meldpunt zorgfraude komt dat vindbaar is voor alle inwoners.

http://www.arnhem.nl/Inwoners/zorg_en_welzijn/Meldpunt_zorgfraude_Wmo_en_Jeugdwet

U bent hier