h

Arnhem bindt strijd aan tegen schuldenstress

5 april 2017

Arnhem bindt strijd aan tegen schuldenstress

Arnhem start op 1 april met de proeftuin Vroegsignalering Risicovolle Schulden. Met de methode ‘Vroeg erop af’ moet worden voorkomen dat er problematische schulden in gezinnen ontstaan. ‘Schuldenstress veroorzaakt veel ellende. Het leidt niet zelden tot geestelijke en lichamelijke klachten. Het voorkomen van schulden heeft in Arnhem hoge prioriteit’, stelt wethouder Gerrie Elfrink (armoedebeleid, SP)

Drie wijken

Bijna alle schuldeisers die vaste lasten innen van Arnhemse huishoudens doen mee aan de proeftuin, waaronder woningcorporaties en een zorgverzekeraar. Er wordt in drie wijken begonnen met de aanpak. Na een evaluatie die voor deze zomer op de agenda staat, wordt de methode in de hele stad ingevoerd.

Eerste signaal

Het niet betalen van de vaste lasten is een belangrijk signaal dat er financiële problemen zijn. Door dit te onderkennen en meteen actie te ondernemen - door huisbezoeken bij adressen waar een zorgelijke financiële situatie dreigt - kunnen problematische schulden in gezinnen worden voorkomen. Deze huishoudens krijgen passende schulddienstverlening aangeboden.

Prioriteit

‘Schuldenstress veroorzaakt veel ellende. Het leidt niet zelden tot geestelijke en lichamelijke klachten. Het voorkomen van schulden heeft in Arnhem hoge prioriteit’, stelt wethouder Gerrie Elfrink (armoedebeleid, SP) in een verklaring. ‘We kijken als gemeente niet alleen naar de huishoudens met schulden, we starten ook een onderzoek naar ons eigen gedrag als schuldeiser. Als wij al direct met een deurwaarder op de stoep staan, worden de problemen voor het gezin groter terwijl er juist hulp nodig is. Ik vind dat we als gemeente het goede voorbeeld moeten geven.’

Belastingen

De methode van vroegsignalering is op zich niet nieuw. Dat in Arnhem zoveel partners meedoen is volgens de gemeente wel uniek. Het gaat onder meer om drie woningcorporaties, zorgverzekeraar Menzis en energieleverancier Nuon. Ook is Arnhem een van de weinige gemeenten waar de gemeentelijke belastingen onderdeel uitmaken van de proeftuin vroegsignalering.

U bent hier