h

WMO

13 januari 2016

Onafhankelijke cliëntondersteuning bij keukentafelgesprek voor iedereen

De afgelopen maanden heeft SP raadslid Paulien Lunter meermaals vragen aan het college gesteld over onafhankelijke cliëntondersteuning bij het keukentafelgesprek. In Arnhem blijkt dit voor de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) niet geregeld te zijn zoals het wettelijk zou moeten. De SP vindt het belangrijk dat inwoners de zorg krijgen die zij nodig hebben. Daarnaast vindt de SP het van groot belang dat alle inwoners voorafgaand aan het keukentafelgesprek goed geïnformeerd worden. Via de computer én met een folder. Dit geldt ook voor informatie over cliëntenrechten, zoals de klachten- en bezwarenprocedure.

Lees verder

U bent hier