h

Verkeerssituatie Hollandweg

16 december 2016

Verkeerssituatie Hollandweg

Afgelopen maandag heeft Gedeon Noordzij namens SP Arnhem vragen gesteld aan het college
over de onveilige verkeerssituaties op de Hollandweg, in de wijk Elderveld. Aanleiding hiervoor is een recent ongeluk waarbij een persoon zwaargewond is geraakt. Regelmatig is er sprake van gevaarlijke situaties op deze weg en een aantal jaren geleden is er zelfs iemand dodelijk verongelukt.

Buurtbewoners hebben naar aanleiding van dit fatale ongeval de onveilige verkeerspunten in kaart gebracht en dit besproken met de gemeente. De gemeente heeft vervolgens een extern bureau (SOAB) de opdracht gegeven om de oversteeklocaties op de Hollandweg te beoordelen. Dit rapport is in april 2015 aan de gemeente en het college gepresenteerd.

De SP is verbaasd dat de situatie op de Hollandweg nog steeds niet veilig is en vraagt zich af of het college wel bekend is met het rapport van SOAB met betrekking tot de oversteeklocaties. En de SP vraagt zich af wat het college op korte termijn gaat doen om de
verkeersveiligheid op de Hollandweg te verbeteren.

Het college geeft aan dat de situatie aandacht verdient. Het bovengenoemde rapport gaf aan dat de verlichting verbeterd kon worden, dat is reeds gebeurd. Een tweede aanbeveling, het aanpassen van de hagen, is in overleg met de wijk ook gerealiseerd. Het college wacht nog op het politie rapport van het meest recente ongeluk en gaat dan beide genomen maatregelen evalueren.

Wordt vervolgd.

U bent hier