h

Realisatie MFC Schuytgraaf centrum (nog) onzeker

11 september 2012

Realisatie MFC Schuytgraaf centrum (nog) onzeker

 Als het aan de Arnhemse SP ligt, wordt er snel begonnen met de realisatie van MFC Schuytgraaf centrum. De bewoners in dit deel van de stad wachten al veel te lang op goede voorzieningen. Inmiddels is een eerste generatie ‘Schuytgraaf’-kinderen enkel in noodgebouwen naar school gegaan.

Het is om deze en andere redenen verwonderlijk dat een groot aantal politieke partijen (waaronder VVD, CDA en de CU) de bouw van het multifunctionele centrum in Schuytgraaf af wil blazen. Deze partijen geven er de voorkeur aan om drie aparte schoollocaties te bouwen zonder enige wijkfunctie. Daarmee wordt voorbijgegaan aan de raadsbrede wens om ook een sporthal te laten verrijzen in deze nog relatief nieuwe wijk. Dat voorstel werd nota bene destijds ingebracht door de VVD. Daarnaast zal de realisatie van de schoollokalen zo’n twee jaar vertraging oplopen. Dat nemen de tegenstanders echter voor lief.

Het voorstel van de tegenstanders van het MFC bevat geen plannen voor de realisatie van wijkfuncties zoals een kinderdagverblijf, een consultatiebureau, een BSO en ook geen culturele functies. En dat terwijl juist aan dit soort wijkfuncties grote behoefte is in Schuytgraaf.

Vanzelfsprekend vindt ook de SP dat het MFC wel met een solide financiële onderbouwing gerealiseerd dient te worden. Lessen uit het verleden willen we daarom zoveel mogelijk toepassen bij de realisatie. Daarbij valt te denken aan lokalen en andere ruimtes die, wanneer deze niet meer gebruikt worden, makkelijk om te bouwen zijn tot wooneenheden. Maar ook het gebouw zo dimensioneren dat de ruimte op en om piekmomenten (van bijvoorbeeld basisschoolleerlingen) optimaal gebruikt kan worden voor en door hen.

Al met al ziet de SP geen reden Schuytgraaf nog langer in onzekerheid te laten. We moeten nu echt besluiten dat het MFC Schuytgraaf er gaat komen. En snel.

U bent hier