h

Transitie Kunstbedrijf

13 april 2015

Transitie Kunstbedrijf

Op de politieke maandag heeft de gemeenteraad ingestemd met het Herstelplan stichting Kunstbedrijf Arnhem, hieronder de bijdrage van de Arnhemse SP.

De Arnhemse SP kan zich vinden in het herstelplan, het zogenoemde transitieplan. Een noodzakelijk plan voor een noodlijdend kunstbedrijf. Veel kinderen en andere inwoners weten de weg wel te vinden naar muzieklessen via het kunstbedrijf. En, dit vindt zeker ook steeds vaker plaats op particuliere basis. Dit zijn echter niet direct de inwoners die we met overheidsgeld echt willen en moeten bereiken. Er zijn nog teveel mensen, ook in Arnhem, waarvoor het niet vanzelfsprekend is dat zij in aanraking komen met kunst en cultuur. Wij moeten met name die mensen bereiken. Daar voorziet dit plan in. Het enthousiasmeren van kinderen om iets te doen aan kunst en cultuur krijgt in dit plan de aandacht. Wat is er als kind in Arnhem niet mooier om een keer het Gelders Orkest, Introdans, Oostpool, Musis Sacrum of schouwburg te bezoeken? Of wat te denken van een echte kunstenaar in de klas? De SP vindt het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met kunst en cultuur. Hierdoor worden kinderen ook sneller gestimuleerd om te kiezen voor de richting kunst en cultuur. Kunst en cultuur op de scholen en in de wijken. En dit geldt niet alleen voor kinderen maar ook voor andere doelgroepen, zoals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of eenzame ouderen.

Het plan stelt ook voor om een duidelijke scheiding te maken tussen bemiddeling en uitvoering. Arnhem is een stad waar het bruist van de kunsten. Bemiddeling is dan ook belangrijk. Er zal daarom een partij moeten zijn die activiteiten op het gebied van kunst en cultuur gaat verbinden. Dat kan via scholen en wijken. Door de scheiding bemiddeling en uitvoering wordt het nu ook mogelijk om alle uitvoerenden in Arnhem te verbinden aan het Kunstbedrijf. Met de nadruk om meer cultuureducatie in het onderwijs en de wijken te leggen, verwacht de SP eerder een uitbreiding van de vraag naar kunstlessen, dan een verschraling van het aanbod ervan. De uitdaging voor het Kunstbedrijf zit hem in de regie houden op dit aanbod. Met heldere afspraken moet dit kunnen lukken.

Dat muziekdocenten hun ambtenarenstatus zullen moeten opgeven en verder gaan als zelfstandig ondernemer is een gevolg van de keuze die gemaakt wordt. Uiteraard is het niet voor iedere muziekdocent even makkelijk om als zelfstandig ondernemer verder te moeten. Daarom vragen we het college van B en W en het Kunstbedrijf om zo ruimhartig als mogelijk om te gaan met de begeleiding en het faciliteren van deze groep bevlogen docenten. Zij mogen niet massaal de dupe worden van deze transitie. De Arnhemse SP pleit daarom voor een zorgvuldige begeleiding bij de transitie’. Wij pleiten ervoor om zo ruimhartig mogelijk om te gaan met de medewerkers en hun transitie. Het uiteindelijke doel is zoveel mogelijk inwoners van onze stad kennis laten maken en bezig te laten gaan met het aanwezige kunst en cultuur aanbod in onze bruisende stad.

U bent hier