h

Initiatiefvoorstel SP Welzijn op Recept aangenomen

31 januari 2012

Initiatiefvoorstel SP Welzijn op Recept aangenomen

In December 2011 diende de SP fractie een initiatiefvoorstel in dat betrekking had op bestrijding van eenzaamheid bij ouderen en overbelasting bij mantelzorgers. In het voorstel Welzijn op recept werd integrale samenwerking tussen huisartsen en welzijnsorganisaties voorgesteld. Een vernieuwende aanpak.

Het initiatiefvoorstel werd enthousiast overgenomen door het college en nu heeft ook de raad ingestemd met het voorstel budget te reserveren voor deze aanpak! Een mooi resultaat. Daar is de SP blij mee.

Welzijn op recept

Gezondheidsproblemen staan vaak niet op zich. Vaak is er ook een directe link met sociale problematiek of een ongezonde leefstijl. De huisarts is meestal de voornaamste zorgverlener. Ouderen komen bij de huisarts met (psychosociale) klachten die niet verholpen kunnen worden met enkel medicijnen. Om ze werkelijk verder te helpen is het daarom belangrijk dat de problemen bij de kern worden aangepakt. Dit vraagt om een nieuwe manier van doorverwijzen vanuit de eerstelijns gezondheidszorg, namelijk om een uitbreiding met welzijn op recept.

De SWOA (Stichting Welzijn Ouderen Arnhem), aangewezen als partner, vult hiermee haar rol als voorliggende voorziening beter in en speelt in op het uitgangspunt van de WMO dat welzijn zorg moet vervangen. Succesvolle inzet vanuit welzijn op recept draagt bij aan de activering en participatie van groepen ouderen en ondersteunt deze ouderen in hun zelfstandig functioneren. Daarnaast draagt welzijn op recept bij aan het organiseren van integrale samenwerking tussen welzijn en de eerstelijns gezondheidszorg.

Mantelzorgers en maatjes

Kwetsbare, eenzame, of sociaal geisoleerde ouderen zijn moeilijk benaderbaar. Mantelzorgers met (dreigende) overbelasting vragen niet gauw om hulp bij een welzijnsorganisatie. Vaak is een huisarts wel op de hoogte van hun klachten, die niet slechts fysiek zijn. Het recept dat een huisarts dan kan voorschrijven is: een getrainde vrijwilliger, een maatje die op bezoek gaat bij de oudere in kwestie. Deze vrijwilliger werkt vanuit de principes van de informele zorg binnen SWOA en kan terugvallen op een professionele begeleider of coach. De vrijwilliger gaat behalve op bezoek ook op zoek mogelijkheden tot het verhogen van het welbevinden en het versterken van de zelfredzaamheid van de oudere. Deze mogelijkheden worden omgezet in gerichte acties die de mantelzorger zelf uitvoert met steun van de vrijwilliger. Er wordt actief gezocht en toegewerkt naar een netwerk rondom de mantelzorger.

Welzijn op recept onderscheidt zich hiermee nadrukkelijk van eerdere initiatieven zoals het consultatiebureau voor ouderen (cbo) dat zich richtte op alle ouderen in een bepaald gebied, zonder te weten of er sprake was van achterliggende problematiek. Daardoor werden juist kwetsbare ouderen, allochtone ouderen of eenzame ouderen niet bereikt. Welzijn op recept kan, met inzet van de eerste lijn, juist die groepen beter bereiken!

U bent hier