h

Blog Desiree Egberts

24 april 2012

SP blij met actualiseren ouderenbeleid

Gisteren, maandag 23 april, behandelde de gemeenteraad een initiatiefvoorstel van Arnhems Belang en de PvdA over de kwestie: dienstverlening van de Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA). Dit naar aanleiding van signalen van Turkse ouderen die hebben aangegeven dat de dienstverlening stil is komen te liggen na het vertrek van een Turkse ouderenwerker. Een alternatief werd niet geboden.

Lees verder
12 april 2012

Beroep thuiszorgmedewerker is gesloopt

Vandaag verscheen in de Gelderlander, onderstaand artikel over de bevindingen opgedaan met ons meldpunt voor Thuiszorgmedewerkers.

Lees verder
1 maart 2012

Meerjarennota 'Activerende schulddienstverlening'

Eigen schuld of niet, echt iedereen kan in de schulden komen en hulp nodig hebben. Het gebeurt steeds vaker dat mensen in de schulden komen en de problemen die daarmee gepaard gaan worden steeds complexer. Problematische schulden zijn van grote invloed op het welzijn van mensen. Denk aan stress, ziekte, huiselijk geweld en sociaal isolement.

Lees verder
31 januari 2012

Initiatiefvoorstel SP Welzijn op Recept aangenomen

In December 2011 diende de SP fractie een initiatiefvoorstel in dat betrekking had op bestrijding van eenzaamheid bij ouderen en overbelasting bij mantelzorgers. In het voorstel Welzijn op recept werd integrale samenwerking tussen huisartsen en welzijnsorganisaties voorgesteld. Een vernieuwende aanpak.

Lees verder
31 januari 2012

SP amendement Vriendenhuis Arnhem aangenomen

Dankzij een amendement van de SP wordt er 50.000 euro gereserveerd om in Arnhem een Vriendenhuis te starten.

Lees verder
9 januari 2012

De grootste verliezers van de WMO zijn de Thuiszorgmedewerkers

Als je wilt dat er genoeg mensen in de zorg willen werken, moet je het beroep niet afbreken, maar herwaarderen. De vraag van de client moet leidend zijn.

Lees verder

U bent hier