h

Beroep thuiszorgmedewerker is gesloopt

12 april 2012

Beroep thuiszorgmedewerker is gesloopt

Vandaag verscheen in de Gelderlander, onderstaand artikel over de bevindingen opgedaan met ons meldpunt voor Thuiszorgmedewerkers.

'Beroep thuiszorgmedewerker is gesloopt'

Extra aandacht geven aan een oudere die nog thuis woont, is er niet meer bij. Na het opbergen van de strijkplank wacht de volgende client voor de thuiszorgmedewerker.

Thuiszorgmedewerkers hebben het gevoel dat zij de laatste jaren alleen nog maar schoonmaakwerk verrichten. "Hun eerzame beroep is gesloopt. Dat doet mij pijn. Ik vind het schrijnend te zien dat de thuiszorg naar de knoppen gaat, terwijl de medewerkers zich met hart en ziel inzetten", zegt SP-raadslid Desiree Egberts.

Daarom heeft zij halverwege vorig jaar het Meldpunt Thuiszorg Arnhem ingesteld. "Ik wilde uit de mond van de thuiszorgmedewerkers zelf horen hoe zij de degradatie van hun vak zelf ervaren. Het gaat hun aan het hart dat zij van hun thuiszorgorganisatie niet in de koelkast mogen kijken of er bedorven eten in staat. Ook doet het pijn dat ze hun client niet langer mogen motiveren een bezoek aan het wijkcentrum te brengen. Daar is geen tijd meer voor. Ze moeten stofzuigen, de ramen lappen of strijken."

En deze mensen hebben volgens Egberts bewust gekozen voor de thuiszorg. "Niet voor een schoonmaakbedrijf waarbij je gebouwen schoonmaakt of gevels reinigt. Zij kiezen voor de thuiszorg, omdat ze met mensen willen omgaan, mensen die hulp nodig hebben."

In 2007 is een deel van de thuiszorg overgeheveld naar de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Clientgebonden taken blijven bekostigd worden door de AWBZ. Via een aanbesteding voor het WMO-gedeelte bepaalde de gemeente Arnhem dat thuiszorgbedrijven personeelsleden in twee categorieen moesten aanstellen. Een functie FWG 10 waarbij het accent op het schoonmaken ligt en een, de FWG 15, waarbij de medewerkers ook een signaleringsfunctie hebben en de client leren zijn eigen huishouding bij te houden.

"Het zou fiftyfifty verdeeld worden. Maar ik heb nog geen enkele medewerker gesproken die de functie FWG 15 heeft, terwijl de thuiszorgorganisatie daar wel het geld voor krijgt. Dat komt niet bij de medewerker terecht. Ik vind dat de gemeente verzuimd heeft dit te controleren", zegt Egberts, die hierover recentelijk ook vragen heeft gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Zij vindt dat bij een nieuwe aanbesteding van het thuiszorgwerk elke werknemer moet worden ingeschaald op basis van FWG 15.

"Wie dat niveau nog niet heeft, moet bijgeschoold worden. Maar deze medewerkers moeten meer kunnen doen dan alleen schoonmaken. We willen immers dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. In preventief opzicht leveren deze thuiszorgmedewerkers daaraan een belangrijke bijdrage." Het onderzoek heeft tot op heden tientallen reacties opgeleverd van verontruste medewerkers. Via het meldpuntthuiszorg.nl, telefoontjes en bezoeken aan het SP-pand in Malburgen-West. "De moeilijkheid is dat deze mensen van hun vak houden, het zijn geen klagers. Maar anoniem willen zij zich wel uitspreken. Het is echter een lastige doelgroep om te bereiken. Ze hebben niet een kantoor van waaruit ze werken."

Een van de opvallendste klachten vindt Egberts het gegeven dat steeds vaker studenten als thuishulp worden ingezet. "Daarmee geef je een verkeerd signaal af. Niets ten nadele van de studenten, maar voor hen is het een bijbaantje. Het gaat hun niet om de mensen, maar om het geld dat zij zo kunnen verdienen."

Desiree Egberts bij het SPand, foto: Marina Popova

'In de vakantie moet ik mijzelf vervangen'

Een stortvloed aan reacties leverde het SP-meldpunt voor werkers in de thuiszorg op. Volgens raadslid Desiree Egberts is vervanging bij ziekte en vakantie een veelvoorkomend probleem.

"Wij kregen een reactie van iemand die zichzelf verving in haar vakantie. Maar zij had ook collega's gesproken die twee tot drie weken geen hulp in huis hebben gehad. Omdat er niemand beschikbaar was."

Enkele mensen meldden dat zij naar clienten waren gestuurd die andere, bijvoorbeeld lichamelijke zorg nodig hadden. "En daar worden zij niet voor betaald. Zij zijn immers hulp in de huishouding", zegt Egberts. Een andere belangrijke klacht is dat na herindicatie een client vaak een tot twee uur hulp in de week minder krijgt. "Maar de situatie van de client is niet veranderd. Dat betekent dat hetzelfde werk in minder uren moet worden gedaan. Daardoor blijft er inderdaad alleen tijd over voor schoonmaakwerk. Van veel thuiszorgmedewerkers kreeg ik het verzoek aan de politiek duidelijk te maken dat thuiszorg meer is dan schoonmaakwerk", legt Egberts uit.

Een probleem vinden medewerkers het verder dat er nauwelijks tijd of ruimte is voor scholing of werkoverleg. 'Je kunt weinig ervaringen met elkaar delen, ik heb het idee dat best veel mensen daar behoefte aan hebben', aldus een reactie van een thuiszorgmedewerker. De medewerkers voelen zich volgens Egberts aan hun lot overgelaten. "Ze waren blij dat ze via het meldpunt hun hart konden luchten."

Doordat veel medewerkers tijdens de overgang van de AWBZ naar de WMO in functie zijn teruggezet, is ook de salarisschaal lager geworden. "Thuiszorgmedewerkers verdienen gemiddeld negen euro per uur en krijgen geen fulltime contract waardoor ze geen kostwinner kunnen zijn. Dergelijke verhalen ben ik ook veel tegengekomen."

U bent hier