h

SP amendement Vriendenhuis Arnhem aangenomen

31 januari 2012

SP amendement Vriendenhuis Arnhem aangenomen

Dankzij een amendement van de SP wordt er 50.000 euro gereserveerd om in Arnhem een Vriendenhuis te starten.

Uit een onderzoek dat stichting MEE uitvoerde voor de gemeente is gebleken dat mensen met psychische problemen niet goed in beeld zijn te krijgen. Daarnaast is het zo dat de groep die het meest getroffen wordt door de pakketmaatregel AWBZ 2009 de mensen zijn met een psychische beperking. MEE adviseert in haar onderzoek om laagdrempelige ontmoetingsplekken voor deze groep te realiseren.

Vorig jaar al stelde de SP schriftelijke vragen over de pakketmaatregel en diende tevens een motie in met het verzoek om MEE vooral ook actief mee te laten werken en denken over oplossing. Het Vriendenhuis gaat er zeker voor zorgen dat hulp en budget ook daadwerkelijk terechtkomt bij de mensen die de dupe zijn geworden van de maatregel.

Vriend GGZ zet zich in om mensen met een psychische of sociale beperking een volwaardige plek in de maatschappij te geven. Vriendenhuizen worden opgezet en gerund door veelal (ex)clienten uit de psychiatrie of verslavingszorg. Naast de scholing die zij krijgen kunnen ze aan het werk in het Vriendenhuis: een laagdrempelig zorghotel is voor mensen die het psychisch of sociaal moeilijk hebben of die geen thuis hebben of tijdelijk niet thuis kunnen zijn. Mensen kunnen er voor kort of langere tijd verblijven en kunnen gebruikmaken van dagbesteding of ze kunnen er aan het werk.

De doelstelling is dat 50 procent van de betaalde functies bij Vriend GGZ ingevuld worden door ervaringsdeskundigen. In Velp, waar het eerste vriendenhuis is begonnen, is dit in 2011 waargemaakt. Er zijn een aantal mensen vanuit een uitkeringssituatie (bijstand, WAO) betaald aan het werk gegaan als begeleider of in de administratie.

Vriend GGZ laat zich leiden door ervaringskennis en professionele kennis en levert echte vraag gestuurde zorg. Dit sluit goed aan bij Welzijn Nieuwe Stijl waarbij een beroep wordt gedaan op de eigen kracht van mensen die hulp nodig hebben. Vriend GGZ heeft geen dure managers in dienst. Ook wordt er geen geld gestoken in grote kantoorgebouwen. Daarnaast is Vriend GGZ wel een AWBZ-erkende instelling en wordt er voldaan aan de kwaliteitseisen die er door zorgverzekeraars gesteld worden.

Zie voor meer informatie: www.vriendggz.nl

U bent hier