h

SP tijdens participatiedebat: kijk naar wat mensen wél kunnen

6 februari 2014

SP tijdens participatiedebat: kijk naar wat mensen wél kunnen

Gisteravond was er een druk bezocht debat In de Weerd over de participatiewet. De participatiewet zorgt ervoor dat mensen met een bijstandsuitkering, jonggehandicapten en mensen in de sociale werkvoorziening via de gemeente aan een baan of dagbesteding worden geholpen. Maar dat moet, zoals wel vaker met alle afbraakbezuinigingen, wel met fors minder geld gebeuren. 

Desiree Egberts voerde namens de SP het woord.

In twee minuten mochten de politieke partijen hun standpunt verwoorden en werden er stellingen voorgelegd.

De SP vindt het prima dat er eindelijk aandacht is voor wat mensen, zoals bijvoorbeeld Wajongers of mensen met een geestelijke beperking, wél kunnen. Maar dat betekent niet dat de gemeente zelf bepaalt wat zij kunnen doen.

Het is belangrijk dat de mensen die het betreft zelf meepraten en aangeven wat ze in hun mars hebben. Dat kan betaald werk zijn, of vrijwilligerswerk. En in sommige gevallen dagbesteding. Op die manier wordt er gezorgd voor gelijkwaardigheid tussen mensen: het maakt niet uit wát je doet, maar dát je iets doet dat bij je past. De gemeente moet er dan ook voor zorgen dat er goede voorzieningen zijn, zoals begeleiding en scholing, zodat iedereen mee kan doen op die arbeidsmarkt. Betaald werk heeft de voorkeur. Maar dat betekent voor de SP wel dat  mensen niet in een laagbetaalde baan eindigen maar een fatsoenlijk salaris verdienen. Vaak eindigen zulke werkplekken ook als de subsidie eindigt, waardoor mensen alsnog op straat worden gegooid. Werkgevers halen op die manier makkelijk goedkope werknemers naar binnen maar dat  zorgt voor tweedeling en verdringing. De SP wil dus hetzelfde loon voor hetzelfde werk.

De sociale werkvoorziening wordt afgebroken en het budget dat de  gemeente ontvangt voor het aan het werk helpen van mensen daalt. Dat zijn schandalige bezuinigingen, de uitkomsten van een deal tussen gemeenten en Rijksoverheid. Dat spelletje heeft ervoor gezorgd dat  Arnhem nog maar 12 miljoen Euro per jaar krijgt, in plaats van 36 miljoen Euro per jaar.

De gemeenten hadden beter dit hele plan kunnen verwerpen! De samenleving heeft een morele verplichting om iedereen mee te laten doen. Er mogen best eisen worden gesteld aan mensen maar een  tegenprestatie voor het ontvangen van een bijstandsuitkering vindt de SP asociaal. Zulke plannen zijn vernederend en verdringen anderen van de kans op betaald werk. De gemeente moet luisteren naar mensen, hun  motivatie zoeken en ze activeren om een stap in de goede richting te zetten.

Meewerken met mensen en niet tegenwerken via eisen. Luisteren en meewerken werkt beter en is vele malen effectiever. Ontvangers van een bijstandsuitkering hebben ook het recht om controle over hun eigen leven te houden.

Het mooie van de avond was dat mensen konden meepraten. Er waren ervaringsdeskundigen aanwezig die hun verhaal kwijt konden en een inkijkje gaven in hun belevingswereld. Ook werden er duidelijke knelpunten aangegeven. De SP hoort altijd graag de verhalen van mensen om wie het echt gaat.

U bent hier