h

Vragen over de parkeerproblematiek in Van Verschuerwijk/ Van Verschuerplein

25 juni 2014

Vragen over de parkeerproblematiek in Van Verschuerwijk/ Van Verschuerplein

De bewoners van de Van Verschuerwijk ervaren veel parkeeroverlast van gemeentelijke ambtenaren. Daarom heeft SP raadslid Gedeon Noordzij de onderstaande vragen aan het college gesteld.

Zoals inmiddels bij het college bekend: bewoners van de Van Verschuerwijk ervaren veel parkeeroverlast
van ambtenaren in dienst bij de gemeente Arnhem. Deze ambtenaren parkeren hun auto in de wijk en in het
bijzonder op het Van Verschuerplein als zij van en naar hun werk komen. Ik heb het college hier op 26 mei al
eerder mondelinge vragen over gesteld. Vervolgens heb ik nog een tweetal vragen aan het college.

  1. Is het college bereid te onderzoeken of het mogelijk is dat ambtenaren gestimuleerd kunnen worden om meer met het openbaar vervoer of anders met de fiets naar het werk te komen?
  2. Is het college bereid te onderzoeken of er alternatieve parkeergelegenheden voor de ambtenaren gevonden kunnen worden? Wellicht is er capaciteit in de parkeergarage van Qpark aan de Broerenstraat? Een andere mogelijkheid is de Musis parkeergarage waar overigens ook ruimte gehuurd kan worden?

Graag hoor ik van het college als er oplossingen worden gevonden voor de parkeeroverlast in de buurt en
op het Van Verschuerplein.

U bent hier