h

Verkeersknooppunten in een levensloopbestendige stad

22 mei 2015

Verkeersknooppunten in een levensloopbestendige stad

Voetgangers, rolstoelgebruikers, fietsers en auto’s, vrachtverkeer en openbaar vervoer, het moet allemaal een plek in de stad hebben. Al die verkeersstromen moeten goed  begeleid worden en veilig zijn. Dat lukt niet altijd. Soms leidt dat tot vreselijke ongelukken. Vaak gaat het allemaal net goed en komen de verkeersgebruikers er met de schrik vanaf. Heeft de gemeente al deze situaties in beeld? Wordt er gericht en voldoende beleid gevoerd op voetgangers en hun veiligheid? Is de stad wel levensloop bestendig? De SP is samen met Arnhemmers aan een uitgebreid onderzoek begonnen. Er zijn teveel knooppunten die verbeterd kunnen worden.

Foto: Luuk van Geffen / SP Arnhem

SP Arnhem doet sinds april onderzoek naar de verkeersknooppunten in de hele stad, naar de plekken waar verschillende verkeersstromen samenkomen. Voetgangers, rolstoelgebruikers en fietsers, jong en oud, lopen tegen allerlei onoverzichtelijke of gevaarlijk situatie aan. Het onderzoek toont inmiddels aan dat er te weinig aandacht in het gemeentelijk beleid is voor bijvoorbeeld wandelaars. Rolstoelgebruikers melden ons regelmatig dat bushaltes niet goed bereikbaar zijn. De gemeente wil dat mensen langer thuis blijven wonen maar dan moet je wel de bushalte of winkel kunnen bereiken. Zebrapaden zijn minder veilig dan we zouden willen. De straatverlichting is niet altijd optimaal. En de verwarring door teveel verkeersborden moet vermeden worden.

Foto: Thorsten Kemper / SP Arnhem

Foto: Thorsten Kemper

Zo’n onderzoek doet de SP natuurlijk met de Arnhemmers samen. Het onderzoek kijkt vanuit de voetgangers naar de verkeersstromen. Daarbij komen vanzelf de andere verkeersgebruikers in beeld. Er is een Facebook-pagina geopend ‘Knooppunten in Arnhem’.  Aan de hand van situatiefoto’s en beschrijvingen worden lastige knooppunten in beeld gebracht. Het gaat natuurlijk ook om het aandragen van ideeën voor het verbeteren van die situaties. De Facebook-pagina zal voortdurend met nieuwe gegevens aangevuld worden. We willen knooppunten uit hele stad in kaart brengen en de gemeente aansporen om hierop beleid te vormen. We wachten met actie ondernemen niet tot het hele onderzoek klaar is, er zijn namelijk knooppunten die meteen om aandacht vragen.

De Facebookpagina is te bereiken via onderstaande link: 

https://www.facebook.com/knooppunten

Foto: Luuk van Geffen / SP Arnhem

De SP streeft naar een levensloopbestendige stad. Een stad waarin je niet alleen veilig in je huis woont. Wij willen een stad waarin je je ook altijd veilig kunt verplaatsen, als jongere en oudere, of je nu goed ter been bent of een rolstoel of rollator gebruikt.

U bent hier