h

Behoud van de popcultuur en De Jacobiberg

7 december 2015

Behoud van de popcultuur en De Jacobiberg

De Jacobiberg vervult een belangrijke rol in de popcultuur en subcultuur van Arnhem, voor wat betreft educatie, begeleiding en ruimteaanbod. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar waar ook geen misverstand over mag bestaan is het feit dat het al een tijdje financieel erg slecht gaat en dat er en terugloop is bij educatie en ruimteverhuur. De festivalondersteuning en de overige begeleiding loopt goed, maar daar is geen droog brood in te verdienen. Desalniettemin vindt de gemeente Arnhem de werkzaamheden van de organisatie belangrijk en daarom gaat er jaarlijks meer dan 2 ton subsidie naar toe. Dat is niet mis. Daar mogen we ook meer professionaliteit voor verwachten. Meer dan men de afgelopen 2 jaar heeft laten zien.

Het was de Jacobiberg zelf die eind 2014 met het idee kwam voor samenwerking of zelfs fusie met het Huis van Puck in de Menno van Coehoornkazerne. Samen
met de gemeente is aan dat idee gewerkt. Het Huis van Puck en de gemeente begrijpen nog steeds niet waarom, al in april 2015, de stekker er door de Jacobiberg zelf uitgetrokken is. Terwijl het financieel erg slecht ging en er een cultuurnota ligt waarin wordt opgeroepen tot meer samenwerking en verbreding in de cultuursector.

Ook voor de SP is het nog steeds onbegrijpelijk waarom de samenwerking met het Huis van Puck niet verder is verkend. De eigen identiteit, de ziel kan men best behouden in een samenwerking. Dat staat los van een bepaalde ruimte of een bepaald gebouw. Het argument dat de ruimte in de Menno van Coehoornkazerne te duur zou zijn is een eenzijdige conclusie zonder onderbouwing wat de voordelen daartegenover zouden kunnen zijn.

De Jacobiberg 2.0 had zin in de toekomst.

2015 zag er niet goed uit op financieel gebied, maar mogelijke samenwerking, of zelfs fusie en een eventuele verhuizing gaven het team nieuwe energie na het vertrek van de directeur Johan Slaghuis. Een vertrek dat nergens met een goed onderbouwde reden wordt toegelicht. Waarom moest Johan weg bij de Berg? De SP vindt dit onbegrijpelijk.

Op de vraag of dit bestuur de frictiekosten wel zag aankomen werd ‘ja’ gezegd tijdens de raadsvergadering op 30 november. Dus men wist dat men financieel tegen een muur aan zou lopen. Zeker als de terugloop in overige inkomsten wordt meegenomen. Des te onbegrijpelijker is dan de houding die de Jacobiberg vanaf april 2015 heeft ingenomen: geen verdere samenwerking in welke vorm of met wie dan ook. Ondanks een besparing in personeelskosten (het wegvallen van een directeur en het niet aanstellen van een nieuwe) lukt het de Berg niet om de zaken zelfstandig op de rit te krijgen.

De Jacobiberg zou het zelf oplossen, maar men wil daarvoor wel een lening van de gemeente. Het plan achter de lening aanvraag lijkt sympathiek, maar komt uiteindelijk op één ding neer: hetzelfde doen met minder personeel, met behulp van meer automatisering en ICT. Laat precies dit een gat slaan in een belangrijke kracht van de Jacobiberg: de persoonlijke aandacht en
ondersteuning. In alle ingezonden stukken en brieven aan de raad wordt juist dat breed gewaardeerd. En wat betekent dit plan voor de begeleiding en ondersteuning bij festivals? Voor de samenwerking met Luxor Live, Willemeen en andere partijen in deze stad? Iets dat de Berg gewoon goed deden tot op heden!? De SP kan maar één conclusie trekken: de Jacobiberg heeft te maken met een amateuristisch bestuur en een stuurloze staf.

Het is bijna 2016. De tijd dringt. Een lening verstrekken aan dit bestuur met dit plan vindt de SP onverantwoord. Maar is er nog een alternatief? Kan de gemeenteraad, door de subsidie naar voren te halen, garanties vragen aan dit bestuur? Kan dit bestuur dan komen met een haalbaar alternatief, waarin samenwerking met wie dan ook een wezenlijk onderdeel vormt? Waar het gevolg
van zal zijn dat bij de uitvoering van het plan het huidige bestuur de ruimte biedt aan een nieuw bestuur? Blijft de ziel van de Jacobiberg daarin behouden? Blijft men dan niet hangen in oude gedachten en emoties, maar wil men de feiten onder ogen?

Wat de SP betreft is er een toekomst voor De Berg, maar dan wel met een ander bestuur. Een bestuur dat met een realistisch reddingsplan op de proppen komt. Een plan in lijn met cultuurnota Stroom en de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.

U bent hier