h

Delen zorggegevens in wijkteams onvoldoende geregeld

20 januari 2015

Delen zorggegevens in wijkteams onvoldoende geregeld

In de wijkteams worden zorggegevens van patiënten gedeeld. De manier waarop dit gebeurt is nog onvoldoende geregeld. Als gevolg hiervan werken hulpverleners en de huisarts soms langs elkaar heen, dubbel werk dus. Patiënten moeten steeds opnieuw hun verhaal doen. Veel verwijzingen in de wijkteams komen immers vanuit de huisartsenpraktijk. Het is dan ook belangrijk dat informatie gedeeld mag worden, uiteraard met toestemming van de patiënt. De Arnhemse SP
heeft daarom schriftelijke vragen hierover ingediend bij het college van b & w. 

Het  delen van zorggegevens is nodig om de juiste zorg te kunnen geven en om efficiënt te kunnen werken. Het veilig kunnen delen van zorggegevens blijkt nog onvoldoende geborgd te zijn in de per 1 januari 2015 opgestarte wijkteams. In deze teams werken hulpverleners, coaches genoemd, vanuit allerlei organisaties samen. Iedere organisatie kent zijn eigen regels met betrekking tot geheimhoudingsplicht. Bekend is dat ook afspraken over privacy binnen deze organisaties kunnen verschillen en elkaar niet altijd aanvullen. Daarnaast hebben ook huisartsen en (wijk)verpleegkundigen een beroepsgeheim. Zij mogen alleen informatie delen na toestemming van de patiënt of cliënt. Het blijkt niet eenvoudig te zijn om afspraken over zorggegevens goed af te stemmen. De Arnhemse SP wil dan ook van het college van b & w weten welke afspraken er zijn gemaakt op het gebied van gegevensuitwisseling.

Privacygegevens zijn gevoelig en daar moet wat de SP betreft zeer zorgvuldig mee worden omgegaan. Het delen van (zorg)informatie mag alleen als de inwoner daar zelf toestemming voor geeft. De Arnhemse SP wil van het college van b & w weten hoe er toestemming wordt gevraagd aan patiënten.

In sommige gevallen zijn meerdere gemeentes betrokken bij de uitwisseling van gegevens. Denk daarbij aan dossiers die vallen onder jeugdzorg. Kinderen met ouders die gescheiden zijn en die wonen in verschillende gemeentes. De SP wil van het college weten of er voor dergelijke gevallen afspraken zijn gemaakt tussen gemeentes op het gebied van het uitwisselen van zorggegevens.

Het is voor de betrokken hulpverleners hard nodig om gegevens over zorg onderling te mogen en te kunnen delen. Hiermee wordt bijvoorbeeld voorkomen dat er door de wijkcoach een traject wordt ingezet dat overlapt met hetgeen een patiënt al heeft doorlopen met de huisarts. Het is wel zo fijn als je niet elke keer opnieuw hetzelfde verhaal hoeft te doen! Door de juiste informatie kan er sneller zorg op maat en hulp worden verleend. Daarbij wordt er niets dubbel gedaan en worden er geen hulpmogelijkheden overgeslagen. Alle reden dus om vragen te stellen en de ontwikkelingen scherp in de gaten te blijven houden. Mocht u inmiddels tegen problemen met het uitwisselen van uw gegevens zijn aangelopen dan horen wij dit natuurlijk graag.

Door: Anette Beumer

Zie ook:

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier