h

Gemeente belooft steun bij achterstallige betaling pgb

27 januari 2015

Gemeente belooft steun bij achterstallige betaling pgb

Arnhemmers die een persoonsgebonden budget hebben voor zorg en die momenteel vergeefs wachten op uitbetaling, kunnen rekenen op hulp van de gemeente. De gemeente wil bijspringen als mensen in de problemen komen als bepaalde zorg niet kan worden geleverd. Mensen kunnen zich daarvoor aanmelden bij hun eigen wijkteam. De gemeente Arnhem is bereid om vervolgens een voorschot uit te betalen. Deze belofte deed wethouder Martijn Leisink (D66) op mondelinge vragen van SP-raadslid Paulien Lunter.

Lunter stelde deze vragen tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 26 januari. Per 1 januari 2015 krijgen mensen het geld voor het persoonsgebonden budget niet meer op hun eigen rekening gestort, maar betaalt de gemeente aan de sociale verzekeringsbank (SVB). De SVB moet er vervolgens voor zorgen dat de hulpverleners die onder contract staan, op tijd kunnen worden betaald. De Arnhemse SP heeft meerdere signalen gekregen dat er serieuze problemen zijn ontstaan bij de uitbetaling.

Ook de betreffende instanties zouden niet duidelijk hierover communiceren. Deze signalen kwamen onder meer binnen via de hulpdienst van SP Arnhem. Wethouder Martijn Leisink spreekt van “een puinhoop” bij de SVB. Voor 1 januari 2015 kregen mensen het geld waarmee zij hulpverleners betaalden op hun eigen rekening gestort. Het rijk, onder verantwoordelijkheid van staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA), heeft besloten om het geld door de sociale verzekeringsbank uit te laten keren. Dit om fraude tegen te gaan. Het verwerken van de administratie heeft landelijk gezorgd voor grote problemen.

Voor vragen kunt u terecht bij uw eigen wijkteam en bij de hulpdienst van SP Arnhem. De hulpdienst is te bereiken via e-mail: arnhem@sp.nl of bel ons: 06-33310103 (en spreek een boodschap + telefoonnummer in). Elke maandagvaond zijn we aanwezig in het partijhuis aan de dovenetellaan 55, tussen 19.30 - 21.00 uur, met uitzondering van de vakanties.

Door: Anette Beumer

Zie ook:

U bent hier