h

Zorgen en vragen over uitbetaling PGB

26 januari 2015

Zorgen en vragen over uitbetaling PGB

De SP stelt vandaag samen met de PvdA mondelinge vragen aan het college van B&W over problemen bij de uitbetaling van het Persoonsgebonden Budget (pgb).

Per 1 januari 2015 krijgen mensen het geld voor het pgb niet meer op hun eigen rekening gestort, maar betaalt de gemeente aan de Sociale VerzekeringsBank. De SVB moet er vervolgens voor zorgen dat de gecontracteerde hulpverleners op tijd worden betaald. Onder meer via onze eigen hulpdienst hebben we meerdere signalen gekregen dat er serieuze problemen zijn bij de uitbetaling en dat daarover niet duidelijk wordt gecommuniceerd door de betreffende instanties. Ook in de uitzending van Nieuwsuur van 21 januari j.l. werd aandacht besteed aan de problemen die de SVB heeft om op tijd uit te betalen. Daar werd ook aangegeven dat het geldbedrag wat door de gemeente is gestort soms een stuk lager is dan het budget wat mensen in 2014 ontvingen.

De vragen:

  1. Heeft de gemeente de gegevens van alle Arnhemse budgethouders doorgegeven aan de SVB en is het voor de budgethouders duidelijk op welk bedrag zij recht hebben?
  2. Ontvangen de aanvragers van een pgb van de gemeente hetzelfde bedrag als in 2014? Zo nee: op basis van welke gegevens is dat bedrag veranderd?
  3. Kunnen de aanvragers van een pgb rekenen op ondersteuning vanuit de gemeente als de zorgverleners door de SVB te laat worden uitbetaald, ook al valt dit niet onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid? Zo ja, op welke manier? Zo nee, wat gaat de gemeente dan doen?
Zie ook:

U bent hier