h

Wijkteams krijgen vaste wijkverpleegkundigen

5 maart 2015

Wijkteams krijgen vaste wijkverpleegkundigen

 

De Arnhemse wijkteams krijgen vaste wijkverpleegkundigen. Hiermee is gehoor gegeven aan de vraag van de SP: wijkverpleegkundigen gekoppeld aan vaste mensen. Binnenkort wordt het schema, met daarop per wijk twee vaste wijkverpleegkundigen met foto en contactgegevens, verspreid over de hulpverleners. SP-raadslid Paulien Lunter had op 9 februari mondelinge vragen en 12 februari schriftelijke vragen gesteld over het uitblijven van de functie van wijkverpleegkundigen in de wijkteams.

Er is veel veranderd in de zorg. Vanaf 1 januari 2015 is niet het Rijk maar de gemeente verantwoordelijk voor zorg en welzijn. In Arnhem zijn daarom wijkteams gestart. In deze teams zijn coaches actief die steun en advies geven bij zorg, opvoeding, welzijn, werk en inkomen. In de wijkteams zou ook ruimte zijn voor wijkverpleegkundigen. Deze wijkverpleegkundigen zouden wijktaken krijgen die niet toewijsbaar zijn aan individuele klanten. Zij vervullen juist een verbindende rol tussen bijvoorbeeld een huisarts en het wijkteams. Deze wijkverpleegkundigen richten zich bijvoorbeeld op het op tijd signaleren en voorkomen van gezondheidsrisico’s in de wijk. Heel mooi allemaal, alleen: deze wijkverpleegkundigen waren in februari nog helemaal niet aanwezig. Hoewel er wel geld beschikbaar voor was gesteld.

Arnhem zou in 2015 6 fulltime banen krijgen voor wijkverpleegkundigen. Geld hiervoor komt uit een speciaal potje. In Nederland wordt 40 miljoen euro gestopt in wijkgericht werken door de wijkverpleegkundige. Voor Arnhem betekent dit 6,09 FTE, oftewel 6 fulltime banen. Deze wijkverpleegkundigen zijn bedoeld om de gemeentes en de zorgverzekeraar beter met elkaar te laten samenwerken. In Arnhem is Menzis de grootste zorgverzekeraar.

SP-raadslid Paulien Lunter stelde daarom op 9 februari mondelinge vragen aan verantwoordelijk wethouder Henk Kok (GroenLinks). Zij wilde onder meer weten wanneer deze wijkverpleegkundigen dan wel starten en hoe zij gaan samenwerken met de wijkteams. Wethouder Kok gaf in zijn antwoord aan dat deze functie niet gekoppeld zou worden aan vaste, en dus zichtbare, wijkverpleegkundigen. De functie zou zelfs worden verdeeld over al werkzame wijkverpleegkundigen per wijk.

Lunter nam geen genoegen met dit antwoord. Zij vindt dan ook: “Voor wijkteams en huisartsen is het belangrijk dat zij een wijkverpleegkundige waar nodig kunnen inschakelen. Uit het antwoord van Kok blijkt dat wijkverpleegkundigen dus weinig zichtbaar zijn. Voor de wijkteams en de huisartsen is het daardoor wel erg onduidelijk wie zij voor overleg kunnen benaderen.” Lunter diende daarop op 12 februari schriftelijke vragen in. Daarin vroeg zij of het college van B en W bereid is om het besluit te heroverwegen en de formatie van wijkteams alsnog te koppelen aan vaste wijkverpleegkundigen in de 8 wijken. Wethouder Henk Kok heeft alsnog gehoor gegeven aan de oproep van de SP. 

Door: Anette Beumer

U bent hier