h

Meer loon en bijscholing voor thuiszorgmedewerkers

17 juni 2015

Meer loon en bijscholing voor thuiszorgmedewerkers

De gemeente Arnhem wil dat thuiszorgmedewerkers een hoger loon krijgen. De loonstijging gaat gepaard met bijscholing op het gebied van preventie. Deze plannen maakte wethouder en portefeuillehouder zorg, Henk Kok (GroenLinks), maandag 15 juni bekend. De loonsverhoging en bijscholing zijn eisen van de Arnhemse SP en staan in het coalitieakkoord.

Bijscholing is nodig want medewerkers moeten tegenwoordig meer kunnen dan alleen schoonmaken. Ouderen moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dat kan alleen als er goede thuiszorg voor handen is. Thuiszorgmedewerkers kunnen op tijd problemen signaleren bij cliënten. Op deze manier levert het personeel een belangrijke bijdrage op het gebied van preventie.

Bezuinigingen uit Den Haag                                            De gemeente Arnhem kiest voor deze plannen ondanks de harde bezuinigingen op de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo, vanuit de landelijke overheid. Deze bezuinigingen worden niet door de SP gesteund. Dat Arnhem kiest voor een sociaal beleid is bijzonder te noemen in deze tijd. Door het landelijke bezuinigingsbeleid voelen gemeentes zich gedwongen om te bezuinigen op de thuiszorg. Daardoor voeren veel thuiszorgorganisaties loonmatiging in en worden er bovendien thuiszorgmedewerkers ontslagen. Arnhem laat met deze plannen haar sociale gezicht zien: de bescherming van het salarisniveau.

Foto: Thorsten Kemper / SP Arnhem

Boodschappen doen uit takenpakket                    Hoger loon voor het thuiszorgpersoneel kost de gemeente Arnhem 700.000 euro. Dat geld komt dus bovenop de genoemde bezuinigingen. Wethouder Henk Kok verklaarde maandag 15 juni nuchter: “Ergens gaat het pijn doen.” En die pijn zit ‘m in het takenpakket van de thuiszorg. Kok wil het boodschappen doen eruit halen om geld te kunnen besparen. De boodschappen moeten door iemand anders worden gedaan dan de thuiszorgmedewerker. Volgens Kok moet het sociale netwerk van mensen uitkomst bieden, ook bieden tegenwoordig supermarkten een boodschappenservice aan. Daarnaast kunnen boodschappen worden gedaan via de huishoudelijke toelage. Als het sociale netwerk van mensen niet toereikend is wordt door het wijkteam gezocht naar een maatwerkoplossing. SP-raadslid Paulien Lunter uitte over dit onderdeel van de plannen wel haar zorgen: “De SP wil dat er rekening wordt gehouden met mantelzorgers. Ik hoop dat er nu niet teveel taken terecht komen bij deze mensen. Zij zijn eigenlijk al overbelast.”

Twee categorieën worden een                                       De gemeente kent momenteel twee categorieën voor het personeel, salarisschaal FWG 10 en FWG 15. Bij FWG 10 ligt het accent op het schoonmaken. Bij FWG 15 zijn de medewerkers ook verder geschoold en hebben zij een zogenaamde ‘signaleringsfunctie’. De gemeente Arnhem kiest er voor om alle thuiszorgmedewerkers in te schalen op basis van FWG 15. Wie dit niveau niet heeft, wordt dus bijgeschoold. De beide categorieën worden vervolgens samengebundeld in Hbh, wat staat voor Hulp bij huishouden. De thuiszorgorganisatie moet de bijscholing verzorgen.

Nieuwe aanbesteding                                                          Het coalitieakkoord met betrekking tot de thuiszorg zou ingaan op het moment van de nieuwe aanbesteding. De contracten voor thuiszorgorganisaties lopen op 1 februari 2016 af en inmiddels is een nieuwe aanbestedingsprocedure in gang gezet. Wethouder en portefeuillehouder Henk Kok (GroenLinks) presenteerde de plannen voor de thuiszorg maandag 15 juni in het gemeentehuis. De gemeenteraad stemt later deze maand over het voorstel.

Door: Anette Beumer

U bent hier