h

Raad stemt in met loonsverhoging thuiszorg

1 juli 2015

Raad stemt in met loonsverhoging thuiszorg

Met een grote meerderheid heeft de Arnhemse gemeenteraad maandag 22 juni ingestemd
met de nieuwe plannen voor thuiszorg-medewerkers. De gemeente Arnhem wil dat deze medewerkers hulp bij huishouding een hoger loon krijgen. De loonstijging gaat gepaard met bijscholing op het gebied van preventie. De loonsverhoging en bijscholing zijn eisen van de
Arnhemse SP en staan in het coalitieakkoord.

Basistarief thuiszorgmedewerkers

Door alle bezuinigingen zijn de tarieven van de medewerkers hulp bij huishouding steeds lager geworden. Dit komt doordat deze medewerkers nu ingeschaald worden in 2 verschillende salarisschalen. Hierdoor ontstaat concurrentie. De gemeente betaalt een tarief aan de thuiszorgorganisatie. Vaak dekt dit tarief de kosten van de thuiszorgorganisatie niet
en kan dit tot gevolg hebben dat thuiszorgorganisaties medewerkers een lager loon gaan betalen of medewerkers moeten ontslaan. Dit kan worden voorkomen door in Nederland 1 basistarief vast te stellen zodat iedereen hetzelfde tarief betaalt.

Ernstige situatie

De vakbonden constateerden langer geleden al dat door de verschillende tarieven een ernstige situatie was ontstaan die kan leiden tot verdere verlaging van de tarieven en beloningen en uiteindelijk tot grootschalige ontslagen. Daarom zijn in de nieuwe CAO voor deze medewerkers de huidige tarieven FGW (functiewaarderingsschaal) 10 en FWG 15 samengevoegd tot 1 nieuw tarief.

Arnhem kiest sociaal tarief

Voorwaarde is wel dat alle gemeenten verplicht zijn om in de nieuwe aanbestedingen deze nieuw schaal te hanteren bij hun inkoopbeleid. Afgelopen maandag is het nieuwe tarief voor de hulp bij huishouding door de Arnhemse gemeenteraad vastgesteld. Arnhem voldoet
hiermee aan de eis bij de nieuwe aanbesteding van 2016.

Bronnen: Zorgvisie/CAO VVT 2014-2016/ Actiz/CNV/FNV

U bent hier